В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги, свързани с информация за потреблението на електрическа енергия

1. Предоставяне на товаров профил за един електромер при наличие на техническа възможност
2. Ежедневно изпращане на данни от товаров профил за активна енергия от предходно денонощие за електромер на измервателна точка с мощност по-голяма от 100 kW с договор за 12 месеца
3. Предоставяне на дистанционен достъп до данни от измерването съгласно чл. 120 от ЗЕ

1. Предоставяне на товаров профил за един електромер при наличие на техническа възможност

Информацията от товаровия профил е основа за детайлен анализ и управление на режимите при потребление и/или производство на електрическа енергия. С тази услуга ще разполагате с отчетни данни от електромера на Вашия обект за индикативните параметри, необходими при реализацията на дейности по подготовка и регистрация на свободния пазар на електрическа енергия, контрол и оптимизиране на технологичните процеси и потреблението и др.

Услугата се заявява лично или чрез упълномощено от Вас лице в наш офис. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • данни на юридическото лице
 • адрес и наименование на обекта
 • адрес за кореспонденция
 • електронен адрес за получаване на информацията
 • номера на измервателните точки (ИТН), за които се заявяват услугите
 • номера на електромерите в измервателните точки
Избрания времеви интервал за генериране на данните заявявате чрез попълване на формуляр за услугата. При приемане на поръчката се проверяват техническите възможности за предоставяне на товаров профил на посочените в заявлението електромери.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Предоставяне на товаров профил за един електромер Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за една календарна седмица 16,67 3,33 20,00
за всяка следваща календарна седмица 12,50 2,50 15,00
за един календарен месец 50,00 10,00 60,00
за всеки следващ календарен месец 45,83 9,17 55,00
Информацията се изпраща на посочения от клиента електронен адрес до 2 работни дни след края на всека календарна седмица или на всеки календарен месец, в зависимост от заявения вариант.

Обратно


2. Ежедневно изпращане на данни от товаров профил за активна енергия от предхо��но денонощие за електромер на измервателна точка с мощност по-голяма от 100 kW с договор за 12 ��есеца

ЕР Юг изпраща данни от измерванията по смисъла на чл.89, ал.1 от Правила за търговия с електрическа енергия, по реда и условията на Инструкция за предоставяне на и��мервателни данни на търговски участник.

Услугата се предоставя след сключване на договор в EVN Офис и се заплаща съгласно ценоразписа на дружеството:

Ежедневно изпращане на данни от товаров профил за активна енергия от предходно денонощие за електромер на измервателна точка с мощност по-голяма от 100 kW с договор за 12 месеца Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за 1 електромер (ИТН) за месец 41,67 8,33 50,00
за 1 електромер (ИТН) за месец - при еднократно
плащане с 5% отстъпка
475,00 95,00 570,00

Обратно3. Предоставяне на дистанционен достъп до данни от измерването съгласно чл. 120 от ЗЕ

На потребители/ производители с обекти с обща инсталирана мощност над 50 kW предоставяме възможност да заявят постоянен дистанционен достъп до данни от измерването на избрано от тях място на потребление. Тази услуга се предлага съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 9 от Закона за енергетиката.

За да заявите услугата, е необходимо да имате становище за наличен инсталиран електромер с възможност за дистанционно отчитане. (Повече за услугата подмяна на електромер можете да прочетете тук). Наред с това трябва Вие или упълномощено от Вас лице да подадете заявление по следния образец в офис на ЕР Юг, в което задължително на посочите:

 • име на клиента
 • място на потребление (ИТН)
 • електронен адрес за кореспонденция.

При подаване на заявлението е необходимо да предоставите документ за самоличност, а упълномощените лица и нотариално заверено пълномощно.

Преди посещение на клиентския офис или на място е необходимо да се запознаете с документ, описващ общите условия за ползване на услугата.

В срок до 30 (тридесет) календарни дни след подаване на заявлението на посочения от Вас в заявлението имейл адрес ще получите индивидуално потребителско име и парола, чрез които ще имате достъп до онлайн платформата (линк към платформата ) с данни от измерване.

В някои частни случаи е възможно ЕР Юг да не може да Ви предостави достъпа. Тогава, отново на посочения от Вас имейл адрес, ще получите уведомление за отказа, както и причините за него.

Предоставяме дистанционния достъп до данни за посочения от Вас обект за срок от 12 месеца. След изтичането на този период можете да заявите услугата отново.

Вашият достъп до онлайн платформата с данни се прекратява при:

 • изтичане срока на достъпа
 • смяна на ползвател на обекта.

Обратно:

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България