В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Либерализиран пазар на електрическа енергия

Клиенти
Битовите и небитовите клиенти, които са избрали търговец на електрическа енергия, могат да се снабдяват по свободно договорени цени.
Независимо от избрания търговец, всеки клиент продължава да заплаща мрежови услуги, чиито цени остават регулирани и не подлежат на договаряне. Клиентите, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, заплащат мрежовите услуги на Електроразпределение Юг.

Плащане
При сключване на договор с търговец на електрическа енергия клиентите с обекти с измерване на товаров профил на електрическата енергия могат да изберат едната от двете възможности:
  1. да заплащат отделно стойността на електроенергията на търговеца и стойността на мрежовите компоненти на мрежовия оператор. В този случай ЕР Юг изпраща отделна фактура за мрежови услуги до клиента;
  2. да заплащат всичко на търговеца, а търговецът, от своя страна, да превежда сумите за мрежовите услуги на ЕР Юг.
При сключване на договор за комбинирани услуги с търговец на електрическа енергия за обект със стандартизиран товаров профил, клиентът е задължен да заплаща мрежовите услуги на търговеца. От своя страна, търговецът превежда на мрежовия оператор сумите за мрежовите компоненти.
Допълнителна информация на тема фактури и плащане ще намерите на следния линк.

Дейности на мрежовия оператор на либерализирания пазар на електрическа енергия
В качеството на оператор на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, ЕР Юг отговаря за администриране на процесите по:
  • преминаване от регулиран на свободен пазар и обратно (повече информация),
  • последваща смяна на доставчик/координатор на балансираща група на свободен пазар (повече информация),
  • причисляване на стандартизирани товарови профили за клиентите, чиито електромери не разполагат с функционалност за измерване на товаров профил на електрическата енергия (повече информация)

за клиенти присъединени към електроразпределителната мрежа на ЕР Юг.

Помощна информация за процедурата по смяна на име на клиент, чийто обекти се снабдяват от търговец на електрическа енергия, можете да намерите на следния линк.