В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Информация за клиентите на краен снабдител/ Доставчик от последна инстанция

Клиенти
Клиенти, които не са избрали търговец на електрическа енергия, се снабдяват от краен снабдител или доставчик от последна инстанция (ДПИ) по цени на електрическата енергия, определяни от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тези клиенти са на т.нар. регулиран пазар. На лицензионната територия на ЕР Юг лицензия за краен снабдител и ДПИ притежава дружеството EVN България Електроснабдяване (www.evn.bg).

Териториален обхват
ЕР Юг притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територия от близо 42 000 кв. км в Югоизточна България, обхващаща девет административни области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Дейността на дружеството се регулира от КЕВР.

Общи условия
Отношенията между ЕР Юг и клиентите, присъединени към електроразпределителната мрежа на неговата лицензионна територия, се уреждат чрез Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа. Общите условия се одобряват от КЕВР.

Плащане
Клиентите на ЕР Юг, които са на регулиран пазар (снабдяват се с електрическа енергия от краен снабдител или от ДПИ), заплащат мрежовите компоненти в цената на електрическата енергия заедно с консумираното количество електрическа енергия към EVN България Електроснабдяване. Съответно за информация относно стойности на фактури, начини и срокове за плащане следва да се обърнат към EVN България Електроснабдяване (www.evn.bg).