В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Намирате се тук > Начало > За нас

Профил на компанията

"Електроразпределение Юг" ЕАД (ЕР Юг) е електроразпределителното предприятие в Югоизточна България, което до месец май 2017 г. се наричаше "ЕВН България Електроразпределение". ЕР Юг притежава лицензия за разпределение на електрическа енергия на територия от близо 42 000 кв. км в девет области: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Предмет на дейност на компанията е експлоатация на електроразпределителната мрежа, обхващаща електропроводите и електрическите съоръжения на ниво ниско напрежение, средно напрежение и части от високо напрежение. По този начин се осигурява разпределението на електрическата енергия с цел захранване на присъединените към разпределителната мрежа на ЕР Юг над 1,7 милиона клиенти.

Като мрежови оператор ЕР Юг изпълнява ролята на администратор на процедурата за регистрация на свободния пазар и за смяна на доставчик и/или на координатор на балансираща група.

Съоръжения на ЕР Юг
Мрежа високо напрежение (ВН): ЕР Юг оперира 2,4 км мрежа 110 киловолта (kV), която има за задача да свързва подстанциите на дружеството с мрежата високо напрежение, която е собственост на държавния Електроенергиен системен оператор (ЕСО).

Подстанции: Подстанциите преобразуват високото напрежение в средно напрежение, захранвайки с електрическа енергия мрежата средно напрежение. ЕР Юг притежава:
  • три стационарни подстанции: две в Пловдив и една до село Царацово, обл. Пловдив;
  • две мобилни подстанции: една в обл. Бургас - „Приселци“, и „Баните“ в обл. Смолян.

Мрежа средно напрежение (СрН): Мрежата средно напрежение пренася електрическа енергия с напрежение 20 kV от подстанциите към трафопостовете. Общата дължина на мрежата възлиза на 24 000 км.

Трафопостове: Трафопостовете преобразуват средното напрежение в ниско напрежение, захранвайки мрежата ниско напрежение, която е подходяща за масовите потребители. ЕР Юг поддържа 14 320 трафопоста. 

Мрежа ниско напрежение (НН): Мрежата ниско напрежение пренася електрическа енергия с напрежение 220 V от трафопостовете до потребителите. Общата дължина на мрежата надхвърля 37 000 км и включва близо 25 300 км въздушни линии и 11 800 км кабелни линии.

Диспечиране
Специалисти на компанията извършват ежедневен мониторинг и анализ на товарите и потреблението от денонощно действащ диспечерски център. Центърът се намира в новопостроена сграда в гр Пловдив, чието официално откриване се състоя на 24 юни 2021 г. Сградата разполага със специален режим и контрол на достъпа и 3-степенна система за сигурност. Модерна система за телемеханика позволява дистанционно управление на съоръженията по мрежата.

Развитие и поддръжка
Всяка година се планират инвестиционни и ремонтни обекти в мрежата на ЕР Юг с цел постоянно подобрение на сигурността и непрекъсваемост на доставката на електрическа енергия. Дългосрочната политика е чрез инвестиции в съвременни електротехнически материали и апаратура авариите, причинени от външни фактори, да се сведат до минимум и да засягат възможно най-малък брой клиенти за възможно най-кратък период от време.

Сертификация
Електроразпределение Юг е сертифицирана по три международни стандарта:

  • за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на  ISO 9001;
  • за съответствие на системата за управление на околната среда с изискванията на ISO 14001;
  • за съответствие на системата по здраве и безопасност при работа с изискванията на ISO 45001.

Документи

Декларация от ръководството

за политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа