В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Живот за брадатия лешояд

На 1 август 2023 г. стартира международен проект, който цели връщането на брадатия лешояд – символа на природозащитата в България и на Балканския полуостров и подпомагане на популацията на черния лешояд в България.

„Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) обединява усилията на 
8 партньора от 3 европейски страни. Координираща организация е Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора“ и партньори – Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, „Електроразпределение Юг“ ЕАД (част от EVN група), Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Асоциация Милвус Груп от Румъния.

Партньорите по проекта изразяват благодарност на правителствата на Естремадура и Андалусия, Кралство Испания, които ще предоставят безвъзмездно черни лешояди за освобождаване в България.

Брадатите лешояди за освобождаване в България ще бъдат осигурени от Фондация за опазване на лешоядите (VCF), които координират Размножителната програма на затворено за брадатия лешояд (EEP).

Крайната цел на проекта е да възстанови от списъка на изчезналите видове брадатия лешояд в България и на Балканите и да завърши реинтродукцията на черния лешояд в България като гнездящ вид, а в Румъния ще постави началото на програмата за възстановяване на лешоядите.

За възстановяването на брадатия лешояд и подсилване на популацията на черния лешояд в България ще се работи в много ключови направления:

Дейности за подобряване на условията за гнездене:
 • Поставяне на изкуствени платформи за гнездене на черен лешояд;
 • Пилотно управление на гори за създаване гнездови местообитания за черен лешояд в дългосрочен план.
Подобряване на хранителната база:
 • Подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство;
 • Реинтродукция на балканската дива коза в ПП „Сините камъни“;
 • Подсилване популациите на планински кеклик, лалугер и сухоземните костенурки в ключовите зони на проекта.
Намаляване на заплахите:
 • Обезопасяване на опасни електрически стълбове за намаляване смъртността от токови удари;
 • Дейности за предотвратяване и разкриване на престъпления срещу природата, като залагане на отровни примамки, бракониерски отстрел, повишаване капацитетета на отговорните национални институции и други.
Проследяване резултата от реинтродукциите:
 • Маркиране и проследяване със сателитни предаватели;
 • Създаване на ефективна мрежа от местни поддръжници за спасяване на бедстващи лешояди в България и съседните държави.
Популяризиране и трансфер на опит:
 • Предаване опита на България за реинтродукцията на лешояди в Румъния;
 • Образователни дейности с учащи;
 • Дейности за популяризиране на лешоядите и заплахите срещу тях;
 • Работни срещи с целевите групи: държавни и общински администрации, ловци, фермери и др.
Продължителността на проекта е 7 години (август 2023 – юли 2030 г.).

Бюджетът е: 5 173 446.71 EUR, от които Европейският съюз осигурява съфинансиране от 3 880 085.05 EUR.

Със съвместните усилия на всички участващи партньори мечтата за реинтродукцията на брадатия лешояд в България е на път да се сбъдне!

Повече за проекта: https://vultureslife.greenbalkans.org/

Проект „Живот за брадатия лешояд“ (проект №101113869 LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE) се финансира от програма LIFE на Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения в статията са само на автора и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или CINEA. Нито Европейският съюз, нито предоставящият гранта могат да носят отговорност за тях.

За контакти – ръководител на проекта от страна на ЕР Юг (част от EVN група):

Диляна Василева
Експерт „Околна среда“
Отдел „Устойчиво развитие“

EVN България
ул. "Христо Г. Данов" № 37
4000 Пловдив

м +359 8828 32168
[email protected]
www.evn.bg