В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Опазване на белия щъркел

Една от инициативите на ЕР Юг в подкрепа на биоразнообразието с най-дълга традиция е опазване популацията на Белия щъркел (Ciconia ciconia) на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България. Дружеството обезопасява рискови щъркелови гнезда, построени върху електрически стълбове от мрежата на ниво ниско напрежение, собственост ЕР Юг. Обезопасяването се извършва чрез монтиране на метална платформа, стандартизирана съгласно вътрешните технически изисквания на дружеството. Върху конструкцията се премества вече изграденото щъркелово гнездо или част от гнездовия субстрат. По този начин гнездата се повдигат на безопасното разстояние от около 1 метър от частите под напрежение, което опазва живота на птиците и предотвратява възникването на аварии по електроразпределителната мрежа. Монтажът на обезопасителната платформа се извършва с помощта на специализирана механизация – автовишка, единствено от сътрудници със съответната квалификационна група.

От стартирането на инициативата през 2009 г. до края на 2023 г. сме обезопасили повече от 3440 щъркелови гнезда в цяла Югоизточна България.

Дейностите по обезопасяване на щъркелови гнезда се извършват в съответствие с чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) разрешително №607 от 29.09.2014 г. Ежегодно до съответните Регионални инспекции по околна среда се предоставя информация относно планираните за обезопасяване рискови щъркелови гнезда и отчет за извършените дейности.


Европейско село на белия щъркел

През 2016 г. ЕР Юг обезопаси въздушна електроразпределителна линия средно напрежение в района на Европейско село на щъркелите Белозем посредством пластмасови изолационни накладки. Изолирани бяха 28 железобетонни стълба по линията между селата Белозем и Чалъкови и още 24 стълба в района на с. Белозем, разположени в близост до местата с най-голяма концентрация на хранещи се щъркели. Дейностите се реализираха в рамките на проект „Пилотно обезопасяване на опасни електропреносни линии около Европейско село на щъркелите Белозем”, изпълняван от НЧ „Просвета 1909”, с. Белозем, финансиран от фондации „EuroNatur” (Германия) и „Ciconia” (Лихтенщайн) в рамките на проект „Влажни ливади и пасища” и с подкрепата на СНЦ „Зелени Балкани” и ЕР Юг

Факти и числа
  • Необезопасените гнезда разположени директно върху електрическите стълбове са предпоставка за възникване на аварии предизвикани от допир на гнездото до проводниците, което води до късо съединение, смущения или трайни прекъсвания в електрозахранването.
  • Често аварийните ситуации са предизвикани при лоши метеорологични условия като силен вятър или силен дъжд, които разрушават гнездата и предизвикват падане на клони от гнездото върху проводниците.
  • Белият щъркел е известен с това, че строи едно от най-големите гнезда. Поради ежегодния му ремонт и дострояване гнездото може да добие значителни размери и достига до момент, в който за опора му служат частите под напрежение. Това в не редки случаи може да доведе до запалване на гнездото, което от една страна води до трайни прекъсвания на електрозахранването и сериозни икономически щети, а от друга до загуби на биологично разнообразие, изразяващи се в риск за живота на птиците, унищожаване на гнезда и загуба на поколението.
  • Монтирането на обезопасителните метални платформи предотвратяват тези рискове и предоставят устойчив и ефективен подход за съвместно съществуване на надземните електрически линии и използването им от белия щъркел за изграждане на своите гнезда.
  • За периода от 2011 до 2014 г. ЕР Юг подготви Обобщен доклад за мониторинг на монтираните платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда до МОСВ. Дружеството отчете, че над 60% от поставените обезопасителни платформи се използват от бели щъркели.