В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Помощ за лешоядите в България

Египетски лешояд
За предотвратяване изчезването на световно застрашения вид египетски лешояд (Neophron percnopterus) EP Юг съдейства на БДЗП по проект „Помощ за египетския лешояд“ LIFE10 NAT/BG/000152, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз. Една от предвидените дейности по проекта беше монтиране на защитни изолации на електрически стълбове, част от въздушна мрежа 20 kV, собственост на EP Юг.

През февруари 2014 г. екипът на БДЗП предостави информация за електрическите стълбове, класифицирани като рискови за птиците. До края на юни 2014 г. бяха обезопасени 61 електрически стълба, намиращи се в близост до 4 гнездови територии на египетски лешояди в района на Източни Родопи.

През 2016 г. бяха обезопасени още 280 електрически стълба, разположени в значими гнездови територии за египетския лешояд в общините Крумовград, Кърджали, Маджарово и Стамболово.

Египетският лешояд е най-бързо изчезващата хищна птица в Европа, като популацията му на Балканите за последните 30 години е намаляла с над 80%.
Белоглав лешояд
ЕР ЮГ съдейства и на „Зелени Балкани“ по друг европейски проект – „Завръщане на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278 на „Зелени Балкани“. В тази връзка през октомври 2014 г. екипи на EP ЮГ монтираха изолации по въздушен 20-киловолтов електропровод в района на местността „Каракютюк“ до град Сливен.

Изолаторите, необходими за обезопасяването на 6 желязо-решетъчни електрически стълба бяха предоставени от „Зелени Балкани“. От своя страна ЕР Юг оказа подкрепа по проекта, като закупи допълнителен брой изолатори, необходими за обезопасяването на още 8 желязо-решетъчни стълба. По този начин всички 14 стълба, идентифицирани като опасни за птиците, бяха обезопасени с новите изолиращи съоръжения. Обезопасената електроразпределителна линия се намира на територията на природен парк „Сините камъни“ край Сливен и минава непосредствено до волиерата за адаптация на белоглави лешояди, поддържана по проекта.

За извършеното обезопасяване на EP ЮГ беше връчена грамота за признателност от страна на „Зелени Балкани“.

Монтираният тип изолатори в „Сините камъни“ са ново техническо решение за обезопасяване на желязо-решетъчни ел. стълбове и се използват за първи път в България. Те са тип MST или още „Space wing diverter“, които предотвратяват контакта между крилете на птиците и електропроводниците. Този тип изолатори вече се използват успешно в редица европейски страни.
Снимки: "Зелени Балкани", www.greenbalkans.org