В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Живот за Бургаските езера

EP ЮГ съдейства на БДЗП по проекта „Живот за Бургаските езера“, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз . Целта на проекта е да се осигури опазване на световно защитени видове птици като къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), голям воден бик (Botaurus stellaris), тръноопашата (Oxyura leucocephala), белоока потапница (Aythya nyroca) и др. чрез ефективно управление на ключови за тях местообитания, част от мрежата Натура 2000 в района на Бургаските езера.

Една от планираните дейности по проекта е обезопасяване на идентифицираните като рискови електрически стълбове в района на яз. „Мандра-Пода“ и езерата „Атанасовско“ и „Вая“.

В рамките на проекта EP ЮГ обезопаси 60 електрически стълба, идентифицирани от БДЗП като най-опасни за птиците, разположени в непосредствена близост до Атанасовско езеро, като монтира 180 защитни изолации. По този начин се постига предотвратяване на смъртността на защитени видове птици, причинена от токов удар.

Допълнително през 2013 г. за първи път в страната благодарение на успешното сътрудничеството между БДЗП и EP ЮГ, като част от съвместните дейности по проекта бяха монтирани 760 дивертора по въздушни електроразпределителни линии около Атанасовско езеро. Диверторите са специални движещи се пластини с рефлекторно покритие, които служат като сигнални знаци за птиците. Диверторите спомагат на прелитащите птици да забелязват от далеч въздушните и съответно да ги подминават на безопасно разстояние. Мярката намали смъртността на защитените видове птици, обитаващи тази влажна зона, причинена от сблъсък с ел. стълбове.

Чрез тези два подхода на обезопасяване се намали рискът за живота на птиците и от двете възможни негативни влияния на електроразпределителната мрежа – токов удар и сблъсък с надземната електроразпределетелна инфраструктура.