В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Подкрепа за ДПП Сините камъни и ДПП Странджа

Устойчиво управление и устройство на ДПП Сините камъни
През есента на 2015 г. EP ЮГ оказа съдействие на Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Сините камъни“ по изпълняван от тях проект, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.

В проекта „Устойчиво управление и устройство на Природен Парк „Сините камъни“ са заложени дейности по обезопасяване на 200 броя рискови за птиците електрически стълба, част от въздушна електроразпределителна мрежа средно напрежение. EP ЮГ за своя сметка монтира закупените по проекта изолационни материали и средства за обезопасяване на мрежата и успешно обезопаси идентифицираните стълбове. Процесът по изолиране беше изключително сложен за изпълнение поради стръмния и силно пресечен терен в района на парка.

Дейностите по обезопасяване на електроразпределителната мрежа се извършват за опазване на редки и защитени видове птици, срещащи се в района на парка.

Устойчиво управление и устройство на ДПП Странджа
EP ЮГ сътрудничи и на Дирекцията на Природен парк (ДПП) „Странджа“ по техен проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“. Съвместната работа на двете организации по проекта „Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа“ включва обезопасяване на 150 броя ел. стълба, намиращи се на територията на парка.

През месец февруари 2013 г. екипът на ДПП „Странджа“ предостави информация за ел. стълбовете, определени като рискови за птиците – трасета в района на гр. Малко Търново и гр. Ахтопол.

EP ЮГ съдейства на парковата дирекция, като за своя сметка извърши монтаж на закупените по проекта изолационни материали за обезопасяване на електрически стълбове, част от въздушна мрежа средно напрежение. Монтажът на изолациите се извършва само от оторизирани служители на ЕР Юг, притежаващи съответната квалификационна група, с помощта на специализирана механизация – автовишка или специализирани приспособления за изкачване на стоманобетонни и дървени стълбове – електромонтьорски кънки.

Целта на обезопасяването е опазване популациите на защитени видове птици от разредите Щъркелоподобни (Ciconiiformes) и Соколоподобни (Falconiformes) на територията на парка и предотвратяване на смъртността на птиците, причинена от токов удар.

До края на 2015 г. бяха обезопасени общо 150 електрически стълба посредством пластмасови изолационни накладки.