В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Управление на отпадъците

В ЕР Юг успешно функционира система за разделно събиране на отпадъците, образувани от дейността. Системата осигурява тяхн��то екологосъобразно управление в съответствие с нормативните изисквания по околна среда. Всички отпадъци се предават за последващо оползотворяване или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимите разрешителни. Следвайки политиките на Европейския съюз в областта в дружеството се прилага следната йерархия на третиране:

  • Предотвратяване на образуването
  • Рециклиране
  • Оползотворяване
  • Обезвреждане

Правилното управление на отпадъците от една страна води до икономия на природни ресурси, а от друга предотвратява замърсяването на околната среда с опасни вещества.

В административните сгради на EР Юг е внедрено разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии, празни тонер касети и хартия.

През 2023 г. EVN е предала за рециклиране:

  • 17 тона хартия;
  • 885 тона метални отпадъци;
  • 82 тона отработено трансформаторно масло.