В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Безопасна мрежа за бургаските езера

В края на 2021 г. стартира проект „Безопасна мрежа за бургаските езера”, който се изпълнява от разпределителното дружество в Югоизточна България „Електроразпределение Юг” (част от EVN) в партньорство с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Това е най-големият проект по българското Черноморие за защита на птици, а фокусът пада върху български участък на Via Pontica.


Проектът за 5,5 млн. евро е по програма LIFE на Европейския съюз и включва мерки за обезопасяване на електроразпределителната мрежа в района на Бургаските езера.

 

Влажните зони около гр. Бургас се намират на един от двата основни прелетни пътя на птиците в Европа – Via Pontica и са част от мрежата НАТУРА 2000 в България.

Проектът обхваща: Атанасовско езеро, Бургаско езеро (Вая), Комплекс Мандра-Пода, Поморийско езеро.

Официалната интернет страница на проекта е на следния адрес: http://lifesafegridforburgas.bg/bg/.


Via Pontica – факти и числа
 
  • Via Pontica – вторият по значимост миграционен път на дивите птици в Европа
  • Пътят свързва Европа и Африка и преминава през над 20 държави (от Холандия до ЮАР)
  • През пролетната миграция от Африка към Европа, преминават над 550 000 птици
  • През есенната миграция, от Европа към Африка прелитат над 880 000 птици
  • По този миграционен път преминава над 78% от цялата световна популация на белия щъркел
  • В целия български участък на Via Pontica най-голямо струпване на птици се наблюдава в района на Бургаските езера

Районът на Бургаските езера е едно от местата в Европа с най-голямо орнитологично разнообразие, по време на гнездене, миграция и зимуване тук са регистрирани над 330 вида птици. 117 от тези видове са включени в Приложение І на Директивата за птиците, 126 вида са вписани в Червената книга на Република България, 127 вида са от европейско природозащитно значение и 15 вида са приоритетни за Програма LIFE на ЕС.

Блестящ ибис (Plegadis Falcinellus)

Районът на проекта е единственият обект по българското Черноморие, където гнезди блестящият ибис (в Защитена местност „Пода“). Там редовно гнездят до 11 гнездящи двойки, което е около 3,6% от националната му популация. Броят на мигриращите птици надхвърля 1200 броя, повечето от които преминават в Бургаска област.