В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Получаване на фактури и плащане

Клиентите на Електроразпределение Юг на свободен пазар, които имат сключен договор за комбинирани услуги с доставчик на електрическа енергия, заплащат консумираното количество електроенергия и мрежовите услуги на доставчика на електрическа енергия по начина, предвиден в договора.

Клиентите на Електроразпределение Юг на свободен пазар, които нямат сключен договор за комбинирани услуги с доставчик на електрическа енергия, заплащат на Електроразпределение Юг мрежовите услуги по някой от следните безкасови начини:

За небитовите клиенти: е-фактура в сътрудничество с Борика-Банксервиз

Е-фактура (електронна фактура) представлява документ, подписан с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от Вас електронен адрес.

Предимствата за Вас:

 • Бързина и сигурност – фактурата е достъпна веднага след издаване посредством персонално защитен достъп. Така по всяко време разполагате с информация ��а потре��ление на енергия и дължимите за нея суми.
 • Оптимална комуникация – един общ адрес за получаване на е-фактури от различни доставчици.
 • Електронен архив – достъп до всички фактури по всяко време и възможност за бързо търсене на данни и за разпечатване при нужда.
 • Грижа за околната среда – ограничаване на печата и ползването на хартия.

Ако проявявате интерес към ползването на „е-фактура”, можете да заявите услугата, като:

Повече информация за отделните начини на безкасово плащане

Директен дебит / Незабавно инкасо 
 • Попълнете съгласие за незабавно инкасо във Вашата обслужваща банка.
 • Представете в наш офис екземпляр от заверения в банката формуляр. За част от банките е достатъчно само да заявите желанието си писмено в клон на избраната банка.
 • Посочете точен адрес за кореспонденция, на който желаете да получавате Вашата хартиена фактура, или имейл адрес за е-фактура.
нагоре


Платежно нареждане
 • Попълнете нареждане за превод на сумите в обслужваща Ви банка.
 • Използвайте Вашия персонален IBAN, изписан във фактурата.
 • Като основание за плащане попълнете номера на фактурата
Платежно нареждане може да се направи и по електронен път чрез ползване на интернет банкиране. За повече информация вижте следващата точка "Интернет банкиране".
нагоре


Интернет банкиране 
 • Заявете услугата в обслужваща Ви банка.
 • Използвайте вашия компютър и достъп до интернет за да извършите превод на сумите към Вашия персонален IBAN изписан във фактурата
нагоре