В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги по преустановяване и възстановяване на електрозахранване

1. Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент
2. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след временно преустановяване по искане на клиент
3. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена енергия клиент
4. Временно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа
5. Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване
6. Искане от търговец на електрическа енергия/доставчик от последна инстанция за преустановяване преноса на електрическа енергия
7. Преустановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на електрическа енергия/доставчик от последна инстанция за едно място на потребление
8. Възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на електрическа енергия/доставчик от последна инстанция за едно място на потребление
9. Възстановяване преноса на електрическа енергия след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги от клиент на мрежовия оператор за 1 място на потребление
10. Временно преустановяване и възстановяване преноса на електроенергия по искане на предходен доставчик за 1 място на потребление (ИТН)
 

1. Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент

При наличие на обстоятелства, които изискват временно преустановяване на електроснабдяването на Вашия обект/имот, заявете услугата в наш офис.


Специалисти на ЕР Юг преустановяват електроснабдяването на заявено от Вас място на потребление и отчитат показанията на електромера. За количеството консумирана енергия от последното отчитане до датата на изключване получавате фактура.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице. При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната информация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН),
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер,
 • дата на изключване на електрозахранването.
ЕР Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по искане на клиент Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена, лв. с ДДС
от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00
Изпълнението на услугата се извършва в 7-дневен срок от заплащане на същата.


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


2. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия след временно преустановяване по искане на клиент

С услугата се възстановява електроснабдяването на обект/имот след временно изключване от мрежата по Ваше искане.


Услугата заявявате лично или чрез упълномощено лице в наш офис. При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната информация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН);,
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица);
 • лице за контакт и телеф��нен номер,
 • дата на включване на електрозахранването.
ЕР Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Възстановяване на снабдяването с
електрическа енергия след временно преустановяване
Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00
Изпъ��нението на услугата се извършва в 7-дневен срок от заплащане на същата.


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


3. Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена енергия клиент

Възстановяване на снабдяването на имот или обект, прекъснато поради просрочени задължения, се извършва след погасяване на ��ължимите суми и заплащане такса за възстановяване. Плащането може да извършите в клон на Български пощи ЕАД, приемащ плащания към ЕР Юг.
Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия на прекъснат за неплатена ен��ргия клиент Цена, лв. без ДДС ��ДС,лв. Це��а,лв.
с ДДС
от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
добавка експрес за възстановяване от електрическо табло 15,83 3,17 19,00
от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
добавка експрес при изпъллнение от стълб или кабелна кутия 19,17 3,83 23,00
чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00
добавка експрес при изпъллнение чрез оперативно превключване 25,00 5,00 30,00
дистанционно 5,83 1,17 7,00
Срокът за възстановяване е до 12:00 ч. на следващия работен ден след заплащане на таксата.

Ако сте избрали експресна услуга, същата можете да заявите до 14:00 ч. на телефон 0700 1 0007 или в наш офис и Вашето електрозахранване ще бъде възстановено до 6 астрономически часа.

Обратно


4. Временно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа
При необходимост от трайно преустановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа се подава заявление лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация и документи:
 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • документ, удостоверяващ вещно право върху обекта/имота или друг документ за собственост,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер.
Услугата се предоставя безплатно.

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 дни от постъпване на Вашето искане.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


5. Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване

Ако след временно преустановяване желаете да възобновите достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването на обект/имот, заявете услугата в наш офис.

При подаване на заявлението е необходимо да предоставите следната информация и документи:
 • точно наименование и адрес на обекта,
 • клиентски номер и номера на измервателната точка (ИТН),
 • документ за самоличност,
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
 • лице за контакт и телефонен номер.
ЕР Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Възстановяване на достъпа до електроразпределителната мрежа и електрозахранването след временно преустановяване Цена,лв. без ДДС ДДС,лв. Цена,лв. с ДДС
за директен еднофазен или трифазен електромер 54,17 10,83 65,00
за директен еднофазен или трифазен електромер с монтаж на електромерно табло 162,50 32,50 195,00
за измервателна група на ниво ниско напрежение 300,00 60,00 360,00
за измервателна група на ниво средно напрежение 520,83 104,17 625,00
Срокът на изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащане на фактурите за достъп до мрежата за времето от датата на преустановяване до датата на заплащане на услугата.


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно6. Искане от търговец на електрическа енергия (ЕЕ)/доставчик от последна инстанция (ДПИ) за преустановяване преноса на ЕЕ

Искането за преустановяване на преноса на електрическа енергия се отправя от търговец на ЕЕ/ДПИ към мрежовия оператор EP Юг по силата на сключения между двете страни рамков договор.

Услугата се заявява писмено от търговеца на ЕЕ/ДПИ до мрежовия оператор в работен ден.

След подаване на искането EP Юг извършва необходимите административни и технологични дейности за подготовка изпълнението на услугите по преустановяване на преноса на електрическа енергия.

В случаите, когато обектите са със специфичен характер (болница, социално заведение, мина или други обекти с висока социална значимост), EP Юг изисква от търговеца/ДПИ прилагане на копия от изпратените уведомления до клиента, Гражданска защита и Областен управител, с които ги информира за предстоящото преустановяване на електрозахранването, както и съгласуван график за извършване му.

За заявяване на услугата е необходимо да се попълни формуляр, който може да се изтегли на този линк.

В приложение 1 към заявлението “Списък на места на потребление“ се посочват местата на потребление, за които се заявява услугата, като се предоставя следната информация:
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • наименование на клиента, собственик или ползвател на ИТН,
 • тип на мястото на потребление (ИТН) - със стандартен товаров профил (СТП) или с измерване на товаров профил.
Формулярът – Искане, заедно с Приложение 1 в “CSV” или в “xLs” формат, както и копията от посочените уведомления, се изпращат от търговеца/ДПИ до EP Юг по електронна поща на адрес [email protected].

За услугата „Искане от търговец на ЕЕ/ДПИ за преустановяване преноса на ЕЕ“ EP Юг изпраща на търговеца/ДПИ електронна фак��ура (е-фактура).

Заплащането се извършва след подаване на заявлението за преустановяване на преноса и получаване на фактура. Цената се определя от броя на местата на потребление (МП), съгласно ценоразпис на услугите на ЕР Юг. 
Искане от търговец на EE/ДПИ за преустановяване преноса на EE Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за заявени до 10 МП 12,50 2,50 15,00

добавка за всеки следващи 10 МП над 10

7,50 1,50 9,00

Обратно7. Преустановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) по искане на търговец на ЕЕ/доставчик от последна инстанция (ДПИ)  за 1 място на потребление

EP Юг извършва услуги по преустановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за места на потребление, за които търговецът/ДПИ е подал и не е оттеглил писмено искането до заявената дата за ��реустановяване.

EP Юг преустановява преноса на електрическа енергия в работен ден, на определенат�� дата.

След преустановяване на преноса EР Юг изпраща на търговеца/ДПИ електронна фактура (е-ф����ктура) за сто��ността на услугата, съгласно ценоразписа на услугите на ЕР Юг.
Преустановяване п����еноса на ЕЕ по искане на търговец/ДПИ Цена,лв. без ДДС ДДС,лв. Цена,лв. 
с ДДС
Преустановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление:  
   с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 16,67 3,33 20,00
   с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 37,50  7,50 45,00
Какво е необходимо да се заяви от търговец/ДПИ за преустановяване на преноса на електрическа енергия, е описано в услугата „Искане от търговец на ЕЕ/ДПИ за преустановяване преноса на ЕЕ“ (т.5). 

Обратно


8. Възстановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление

Услугата се заявява от търговец на ЕЕ/ДПИ не по-късно от 16.00 ч. в работен ден. За заявяване на услугата е необходимо да се попълни формуляр, който може да се изтегли на този линк, като се предоставя следната информация:
 • номер на измервателната точка (ИТН),
 • наименование на клиента, собственик или ползвател на ИТН,
 • копие на платежен документ за заплатена услуга по възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление, съгласно ценоразпис на услугите на ЕР Юг.
Формулярът се изпраща от търговеца/ДПИ до EP Юг по електронна поща на адрес [email protected].

Възстановяването на преноса на електрическа енергия за заявеното място на потребление (ИТН) се извършва в срок до 12:00 ч. в деня, следващ получаването на заявката.

При заявяване и заплащане на услуга „Експресно възстановяване преноса на електрическа енергия по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление“ до 14:00 ч. и при изпълнени условия на процедурата, възстановяването се извършва до 6 (шест) астрономически часа в деня на получаване на заявлението.

След изпълнение на услугата ЕР Юг изпраща на търговеца/ДПИ електронна фактура (е-фактура) за стойността на заплатената услуга.

Възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец/ДПИ Цена,лв. без ДДС ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
Възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление  
   с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 16,67 3,33 20,00
   с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване)  37,50 7,50 45,00
Експресно възстановяване преноса на ЕЕ по искане на търговец на ЕЕ/ДПИ за 1 място на потребление  
   с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 33,33 6,67 40,00
   с индиректно измерване на ЕЕ (с почасово измерване) 75,00 15,00 90,00

Обратно9. Възстановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги от клиент на мрежовия оператор за 1 място на потребление

Възстановяването на преноса на електрическа енергия за клиенти на EP Юг без комбиниран договор с търговец на ЕЕ на либерализиран пазар се извършва от мрежовия оператор след отстраняване на причините за преустановяването му и след заплащане на услуга за възстановяване на преноса, съгласно ценоразпис на услугите  на EP Юг.

Възстановяване преноса на ЕЕ на клиенти на мрежовия оператор Цена,лв. без ДДС ДДС,лв.
 
Цена,лв. с ДДС
Възстановяване преноса на ЕЕ след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги от клиент на мрежовия оператор за 1 място на потребление  
   с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 16,67 3,33 20,00
   с индиректно измерване на ЕЕ (с измерване на товаров профил) 37,50 7,50 45,00
Експресно възстановяване преноса на ЕЕ след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги от клиент на мрежовия оператор за 1 място ��а потребление  
   с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 33,33 6,67 40,00
   с индиректно измерване на ЕЕ (с измерване на товаров профил)  75,00 15,00 90,00
Услугата Възстановяване преноса на електрическа енергия (ЕЕ) след преустановяване поради неплащане се заявява в наш офис или по имейл, подписан с квалифициран електронен подпис, на [email protected] при следния ред:


1. Заявяване на услугата
Клиентът предоставя на ЕР Юг попълнен формуляр по образец (изтегли от тук), съдържащ следната информация:

 • номера на измервателната/те точка (ИТН),
 • име на клиента, собственик или ползвател на ИТН,
 • вида на услугата.

2. Заплащане на услугата

 • ЕР Юг изготвя и изпраща (предоставя лично в наш офис) фактура за заявената услуга.
 • Клиентът заплаща просрочените задължения и услугата, в случаите в които е избрана експресна до 14:00 ч.
 • Копие на платежен документ за покриване за непогасените задълженията, заплащане на услугата по въ��становяване преноса на електрическа енергия след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги на клиент на мрежовия оператор за 1 място на потребление или услуга за експресно възстановяване, може да бъде изпратено на адрес [email protected].

3. Възстановяване на захранването
EP Юг възстановява преноса на електрическа енергия за заявеното място на потребление (ИТН) до 12:00 ч. в работен ден, следващ деня на заплащане на услугата.

При заплащане на услуга „Експресно възстановяване преноса на електрическа енергия след преустановяване поради неплащане на мрежови услуги от клиент на мрежовия ��ператор за 1 ��ясто на потребление“ възстановяването се извършва до 6 (шест) астрономически часа в деня на заяв��ване и заплащане на услугата. В този случай при заплащане на услугата по банков път е необходимо да се изпрати до 14:00 ��. копие от платеж��ите документи на електронен адрес [email protected].

Обрат��о 

 

10. Временно преустановяване и възстановяване преноса на електроенергия (ЕЕ) по искане на предходен доставчик за 1 място на потребление (ИТН)

В случаите след смяна на доставчик, ако клиентът не е изпълнил задълженията по договор за продажба на електрическа енергия към предходния си доставчик, последният има право да поиска ��ременно преуста��овяване на снабдяването му с електрическа енергия.

ЕР Юг изпълнява процедурите по преустановяване и възстановяване на снабдяването съгласно чл. 102, ал.4-ал.10 от Правила за търговия с електрическа енергия, по реда и условията на Инструкция за преустановяване и възстановяване на преноса на електрическа енергия на обект на свободен пазар по заявка на доставчик и предходен доставчик.

Услугата се заявява от предходния доставчик чрез попълване и изпращане на формуляр до ЕР Юг и се заплаща, съгласно ценоразписа на дружеството:

Временно преустановяване и възстановяване преноса на ЕЕ по искане на предходен доставчик за 1 място на потребление (ИТН) Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена, лв. с ДДС
с директно измерване на ЕЕ (със СТП) 66,67 13,33 80,00
с индиректно измерване на ЕЕ (с измерване на товаров профил) 115,83 23,17 139,00

Обратно 
 

 

 

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България