В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Ремонтни услуги по поддържане на електросъоръжения

1. Преработка или направа на нова кабелна муфа
2. Прикачване, откачване и монтаж на мрежови отклонения
3. Монтаж и възстановяване на елементи от електрическата мрежа 
4. Абонаментно обслужване на трансформаторен пост
5. Изнасяне на електромерно табло на границата на собственост по искане на клиент
6. Изнасяне на електромерно табло за индиректно измерване НН на границата на имота по искане на клиент
7. Диагностика и изготвяне на оферта-договор за ремонт на трансформатор, собственост на клиент


 1. Преработка или направа на нова кабелна муфа

В случаи на авария в кабелни линии, се налага монтаж на нови или преработка на кабелни муфи. Сигурната и надеждна експлоатация след ремонта ще зависи от качеството на използваната кабелна арматура и от точното прилагане на технологиите за монтаж.
Нашите специалисти притежават опит в монтажа на различни видове кабелни муфи и ще възстановят нормалната работа на съоръжението.

Заявление се подава в наш офис лично или от упълномощено от Вас лице. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:
 • ниво на напрежение на кабелната линия,
 • наименование и адрес на обекта,
 • отговорно лице и телефон за контакт.
ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на изд��ване:
Преработка или направа на нова кабелна муфа Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
на кабел СрН с хартиено-маслена изолация (ХМИ) за един фазов проводник 460,83 92,17 553,00
на кабел СрН с ХМИ за един фазов проводник при изпълнение на услугата в неработни дни 806,67 161,33 968,00
на кабел СрН с полиетиленова изолация (ПЕИ) за един фазов проводник 168,33 33,67 202,00
на кабел СрН с ПЕИ за един фазов проводник при изпълнение на услугата в неработни дни 295,00 59,00 354,00
на кабелна му����а ниско напрежение 168,33 33,67 202,00
на кабелна муфа ниско напрежение при изпълнение в неработни дни  295,00 59,00 354,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 3 работни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


2. Прикачване, откачване и монтаж на мрежови отклонения 

При строително-ремонтни дейности в обект Ваша собственост, изискващи прикачване или откачване на присъединителни отклонения от електрическата мрежа, заявете услугата не по-късно от 7 дни преди исканата от Вас дата за изпълнение.

Заявление се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. За попълване на формуляра е необходимо да разполагате със следната информация:
 • наименование и адрес на обекта,
 • ниво на напрежение на съоръжението,
 • дата и час на прикачване/откачване на отклоненията,
 • отговорно лице и телефон за контакт,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно.
ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Прикачване, откачване и монтаж на мрежови отклонения Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
прикачване на отклонение ЕЛ/КЛ 20 kV 215,83 43,17 259,00
прикачване на отклонение ЕЛ/КЛ 20 kV при изпълнение на услугата в неработни дни 378,33 75,67 454,00
откачване на отклонение ЕЛ/КЛ 20 kV 215,83 43,17 259,00
откачване на отклонение ЕЛ/КЛ 20 kV при изпълнение на услугата в неработни дни 378,33 75,67 454,00
прикачване на рекордоманно отклонение 49,17 9,83 59,00
прикачване на рекордоманно отклонение при изпълнение на услугата в неработни дни 86,67 17,33 104,00
откачван�� на рекордоманно отклонение 49,17 9,83 59,00
откачване на рекордоманно отклонение при изпълнение на услугата в неработни дни 86,67 17,33 104,00
монтаж на рекордоманно отклонение с единична дължина до 40 м 118,33 23,67 142,00
монтаж на рекордоманно отклонение с единична дължина до 40 м при изпълнение на услугата в неработни дни 207,50 41,50 249,00


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


3. Монтаж и възстановяване на елементи от мрежата 

Ако се нуждаете от подмяна или възстановяване на елементи от електрическата мрежа, а не разполагате със сервизен персонал, заявете услугата в наш офис.

Преди изпълнение нашите специалисти извършват оглед на съоръженията във Ваше присъствие и подписват двустранен протокол за необходимите ремонтни дейности и материали.

Искане се подава лично или от упълномощено от Вас лице. За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация и документи:

 • наименование и адрес на обекта,
 • вид на съоръженията за подмяна и възстановяване,
 • ниво на напрежение на мрежата,
 • отговорно лице и телефон за контакт,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху имота или нотариално заверен договор за наем
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.
 

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Монтаж и възстановяване на елементи от електрическата мрежа Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,��в.
с ДДС
ремонт на мостово съединение от мрежа СрН 49,17 9,83 59,00
ремонт на мостово съединение от мрежа СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 86,67 17,33 104,00
възстановяване на скъсани проводници от мрежа СрН (трипроводна линия) в 1 междустълбие 118,33 23,67 142,00
възстановяване на скъсани проводници от мрежа СрН (трипроводна линия) в 1 междустълбие при изпълнение на услугата в неработни дни 207,50 41,50 249,00
       
       
подмяна на изолатор от мрежа НН 27,50 5,50 33,00
подмяна на изолатор от мрежа НН при изпълнение на услугата в неработни дни 48,33 9,67 58,00
подмяна на подпорен изолатор или катоден отводител СрН 42,50 8,50 51,00
подмяна на подпорен изолатор или катоден отводител СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 75,00 15,00 90,00
подмяна на предпазител НН 42,50 8,50 51,00
подмяна на предпазител НН при изпълнение на 
услугата в неработни дни
75,00 15,00 90,00
подмяна на високоволтов предпазител (до 3 бр.) 65,00 13,00 78,00
подмяна на високоволтов предпазител (до 3 бр.) при иизпълнение на услугата в неработни дни 114,17 22,83 137,00
монтаж или изместване на стълб от мрежа НН 634,17 126,83 761,00
монтаж или изместване на стълб от мрежа НН при изпълнение на услугата в неработни дни 1110,00 222,50 1332,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни след заплащане на същата.

Обратно


 4.Абонаментно обслужване на трафопост

При експлоатацията на трансформаторни постове се изисква извършването на периодични нормативно регламентирани дейности по профилактика и обслужване на съоръженията. Ако притежавате собствен трафопост и сигурността на електрозахранването е важна за Вас, доверете се на опита и професионализма на нашите специалис��и по поддържане.

С договор за абонамен��но обслужване получавате:
 • извършване на годишн�� инспекции,
 • огледи за отстраняване на аварии,
 • годишна профилактика на съоръженията,
 • измерване на заземителния контур,
 • отстраняване на повреди и смущения,
 • обслужване чрез информационен център – 24 часа в денонощието,
 • диспечерско управление.
Вложените материали и ре��ервни части при отстраняване на повреди се специфи��ират и заплащат допълнително.

Извършването на основен ремонт или модернизация и реконструкция на съоръженията могат да бъдат договорени с допълнително споразумение.

Искането за сключване на договор се подава в наш офис лично или от упълномощено от Вас лице. За попълване на формуляра са Ви необходими следните информация и документи:
 • наименование и адрес на обекта,
 • местонахождение на трансформаторния пост,
 • технически характеристики на съоръженията,
 • отговорно лице и телефон за контакт,
 • документ, удостоверяващ вещното право върху трафопоста,
 • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно,
 • данни за юридическото лице.
Договорът се сключва за срок от една година, като услугата се заплаща на равни месечни вноски или еднократно за целия срок на договора с 5% отстъпка.
Абонаментно обслужване на трафопост Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
месечна такса за обслужване в срока на договора 65,00 13,00 78,00
годишна такса за обслужване при еднократно заплащане с 5% отстъпка 741,67 148,33  890,00

Обратно


5.Изнасяне на ��лектромерно табло на границата на собственост по искане на клиент

Когато планирате дейности по ремонт или саниране на сгради, присъединени към електроразпределителната мрежа или обектът е с ограничен достъп за ежемесечно отчитане на консумираната електроенергия, предоставяме възможност по ваша инициатива за изнасяне на електро��ерното табло на границата на имота.


Специалистите на Електр��разпределение Юг извършват всички дейности по проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новото съоръжение.

Заявление се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице в наш офис.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точното наименование и адрес на обекта,
 • номер и брой на измервателните точки (ИТН), за които заявявате услугата,
 • телефон и удобно време за контакт,
 • удобно време за посещение.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Изнасяне на електромерно табло на границата на собственост по искане на клиент Цена, лв. без ДДС  ДДС,лв.  Цена,лв. с ДДС
за 1 брой електромер с директно измерване на електрическа енергия 287,50 57,50 345,00
за 1 брой електромер с директно измерване на електрическа енергия 
при изпълнение на услугата в неработни дни
503,33 100,67 604,00
за всеки следващ електромер с директно измерване на електрическа енергия в електромерно табло 27,50 5,50 33,00
за всеки следващ електромер с директно измерване на електрическа енергия в електром��рно табло при изпълнение на услугата в неработни дни 48,33 9,67 58,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


6. Изнасяне на електромерно табло за индиректно измерване НН на границата на имота по искане на клиент
  Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за 1 брой електромер с индиректно измерване на електрическа енергия 460,00 92,00 552,00
за 1 брой електромер с индиректно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 805,00 161,00  966,00


Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


7.Диагностика и изготвяне на оферта-договор за ремонт на трансформатор, собственост на клиент

Ако притежавате собствен трафопост и се нуждаете от диагностика и ремонт, доверете се на опита и професионализма на нашите специалисти по поддържане.

 

С услугата експерти на Електроразпределение Юг извършват почистване и диагностика на съоръжението в специализирано помещение, констатират неизправностите и изготвят оферта с договор за необходимите ремонтни дейности по трансформатора.

 

Заявление за услугата се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Диагностика и изготвяне на оферта-договор за ремонт на трансформатор, собственост на клиент Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
с мощност ≤ 800 kVA 279,17 55,83 335,00
с мощност > 800 kVA 357,50 71,50  429,00

Времето за изпълнение и координация се съгласува до 2 работни дни от заплащане на услугата.


Обратно

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България