В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Отдаване под наем на силов трансформатор за 1 месец

В случаите на авария на силов трансформатор Ваша собственост предоставяме резервен трансформатор за временно ползване под наем.

Условията, наемната цена и срокът на ползване на трансформатора се уреждат с договор за наем. Предаването на съоръжението,заедно със сертифициращ документ за техническото състояние, се извършва с протокол между страните, приложение към договора.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

За попълването на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация и документи:
  • технически характеристики на трансформатора,
  • режим на експлоатация и срок на ползване,
  • документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно,
  • данни за юридическото лице,
  • лице и телефонен номер за контакт.
За услугата се заплаща месечна наемна цена в зависимост от мощността на трансформатора, както следва:
Отдаване под наем на силов трансформатор за 1 месец Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
с мощност ≤ 250 kVA 208,33 41,67 250,00
с мощност > 250 kVA ≤ 630 kVA 358,33 71,67 430,00
с мощност > 630 kVA 529,17 105,83 635,00
Договорът се сключва със срок до една година.

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България