В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Лабораторни услуги 

1. Локализиране на повреда в кабелни линии
2. Определяне трасе на кабелна линия (собственост на ЕР Юг) до 100м., без издаване на протокол
3. Определяне трасе на кабелна линия
4. Сфазиране на кабелни линии


1. Локализиране на повреда в кабелни линии

Отстраняването на повреди в кабелни линии изисква специализирани дейности по определяне на мястото с нарушена изолация и/или прекъсване на проводниците.

С услугата „Локализиране на повреда в кабелна линия” на Ваше разположение са съвременните мобилни лаборатории на Електроразпределение Юг с добре обучени специалисти. След изследването ще знаете точно къде по кабелното трасе е необходимо да се извършат изкопни работи и предприемат действия за отстраняване на аварията.

Заявление се подава в наш офис лично или от упълномощено от Вас лице. Необходимо е предварително да разполагате със следната информация:

  • Нивото на напрежение на кабелната линия
  • Местонахождение на съоръжението
  • Отговорно лице и телефон за контакт

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Локализиране на повреда в кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
в кабелна линия НН 374,17 74,83 449,00
в кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 655,00 131,00 786,00
в кабелна линия СрН 460,83 92,17 553,00
в кабелна лин��я СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 806,67 161,33 968,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно2. Определяне трасе на кабелна линия (собственост на ЕР Юг) до 100м., без издаване на протокол

При изготвяне на проекти за бъдещо строителство или предприемане на изкопни работи в зони с дължина до 100 м, за които се предполага наличието на кабелни трасета, е препоръчително предварително да заявите услугата „Определяне на трасе на кабелна линия (собственост на ЕР Юг) до 100м ”.

Нашите специалисти с помощта на специализирана техника ще идентифицират трасето на кабела.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да приложите схема на участъка на кабелната линия, както и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следв���� да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Определяне трасе на кабелна линия (собственост на ЕР Юг) до 100м., без издаване на протокол Цена,лв.
без ДДС
 
 ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
 
при изпълнение на услугата в работни дни 102,50 20,50 123,00
при изпълнение на услугата в неработни дни 180,00  36,00 216,00

Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно


3. Определяне на трасе на кабелна линия

 

При изготвяне на проекти за бъдещо строителство или предприемане на изкопни работи в зони, за които се предполага наличието на кабелни трасета, е препоръчително предварително да заявите услугата „Определяне на трасе на кабелна линия”.

Нашите специалисти с помощта на специализирана техника ще идентифицират трасето на кабела и ще Ви предоставят протокол за резултатите.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да приложите схема на участъка на кабелните трасета, както и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Определяне на трасе на кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за кабелна линия СрН 428,33 85,67 514,00
за кабелна линия СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 750,00 150,00 900,00
за кабелна линия НН  428,33 85,67 514,00
за кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 750,00 150,00 900,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


4. Сфазиране на кабелни линии 

Преди присъединяване на нови кабели или на кабелни линии след ремонт се изисква сфазирането им с тоководещите шини на захранваните чрез тях електросъоръжения.

С услугата се извършва проверка на фазовата поредност и се сигурява правилното свързване на кабелните жила към съответстващите фази на електрическите уредби.

При заявяване на услугата в наш офис е необходимо да опишете местонахождението на кабела или кабелната линия и да предоставите телефон за контакт с отговорно лице.

ВАЖНО! При изпълнение на услуги по съоръжения, които не са собственост на Електроразпределение Юг, клиентът е необходимо да осигури извършването на дейности по обезопасяване и допускане до работа от квалифициран персонал, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Сфазиране на кабелни линии Цена,лв. 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
за кабелна линия СрН 168,33 33,67 202,00
за кабелна линия СрН при изпълнение на услугата в неработни дни 295,00 59,00 354,00
за кабелна линия НН 43,33 8,67 52,00
за кабелна линия НН при изпълнение на услугата в неработни дни 75,83 15,17 91,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 работни дни след заплащане на същата.

Обратно

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България