В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


 Услуги по средствата за измерване на електрическа енергия 

1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент.
2. Смяна на електромер за метрологична проверка по искане на клиент 
3. Смяна на електромер по искане на клиент
4. Смяна на тарифност
5. Мoнтиране на контролен електромер, собственост на клиент
6. Монтиране на електромер с възможност за дистанционно отчитане

1. Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент

За да сте сигурни в изправността и точността на Вашия електромер, можете да заявите техническа проверка с еталон на място.

Проверката на измервателното средство се извършва във Ваше присъствие и се съставя констативен протокол.В случаите, когато се установи неизправност на средството за измерване, същото се демонтира и поставя в пломбирана опаковка, а на негово място се монтира нов проверен електромер.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагане със следната информация:
 • точно наименование и местонахождение на обекта;
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата;
 • телефон и удобно време за контакт, удобно време за посещение.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Проверка на електромер на място и съставяне на протокол по искане на клиент Цена,лв., 
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.,
с ДДС
на еднофазен електромер 40,83 8,17 49,00
на еднофазен електромер при изпълнение на услугата в неработни дни 62,50 12,50 75,00
на трифазен електромер 40,83 8,17 49,00
на трифазен електромер при изпълнение на
услугата в неработни дни
62,50 12,50 75,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Ако след направената проверка не сте съгласни с направените констатац��и, имате възможност да заявите метрологична проверка на електромера – виж следваща услуга - Смяна на електромер за метрологична проверка.

Ново! Може да заявите тази услуга и онлайн в нашата сигурна система Онлайн услуги, за която се изисква еднократна регистрация. В портала се попълва формуляр за заявка. Към онлайн заявка
Технически стъпки за заявяване на услуга по електронен път през нашия сайт - изтегли.

Обратно


2. Смяна на електромер за метрологична проверка по искане на клиент

Метрологичната експертиза осигурява независим начин за проверка точността на средств����та за търговско измерване.

С услугата �����пециалистите на Електроразпределение Юг демонтира�� електромера Ви във Ваше присъствие, поставят го в пломбирана опаковка и изпращат в лицензирана лаборатория на Българския институт по метрология. На място се монтира др����го средство за измерване и се изготвя констативен протокол за извършената смяна с данни и показания на измервателните уреди.

Заявление се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице в наш офис.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точното наименование и адрес на обекта;
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата;
 • телефон и удобно време за контакт;
 • удобно време за посещение;
 • документ за платена такса за метрологична проверка.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Смяна на електромер за метрологична проверка по искане на клиент
Цена,лв.,
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.,
с ДДС
смяна на електромер за метрологична проверка 32,50 6,50 39,00
смяна на електромер за метрологична проверка при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Обратно

 

3. Смяна на електромер по искане на клиент 

С услугата се извършва подмяна на средство за търговско измерване по Ваша инициатива. След подмяна на електромера предоставяме констативен протокол с данни за показанията на демонтирания и монтиран електромери.

Заявление се подава лично или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно от Вас лице в наш офис.

За попълване на формуляра е необходимо предварително да разполагате със следната информация:
 • точното наименование и адрес на обекта;
 • номер на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата;
 • телефон и удобно време за контакт;
 • удобно време за посещение.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Смяна на електромер по искане на клиент Цена,лв.,
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.,
с ДДС
с електромер за директно измерване на електрическа енергия 32,50 6,50 39,00
с електромер за директно измерване на електрическа енергия при изпълнение
на услугата в неработни дни
45,83 9,17 55,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Обратно


4. Смяна на тарифност

С услугата „Смяна на тарифност” ще оптимизирате разходите си за електроенергия, като изберете най-изгодния и подходящ за Вас тарифен план. П��вече информация за тарифите и техните цени можете да намерите тук.


Ако електромерът Ви не поддържа заявената тарифност, монтираме нов с необходимите характеристики.

Услугата се заявява лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис. Необходимо е да предоставите:
 • адрес и наименование на обекта;
 • номера на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата;
 • документ за самоличност;
 • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица).
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Смяна на тарифност Цена,лв.,
без ДДС 
ДДС,лв.
Цена,лв.,
с ДДС
с подмяна на електромер и/или часовников превключвател 32,50 6,50 39,00
с подмяна на електромер и/или часовников превключвател при изпълнение на услугата в неработни дни 45,83 9,17 55,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 7 календарни дни след заплащане на същата.

Обратно


5. Монтиране на контролен електромер, собственост на клиент

Ако желаете да управлявате по-добре енергийните разходи, е важно да следите и контролирате потреблението. С монтирането на контролен електромер ще знаете точно кога, къде и колко електрическа енергия консумирате.


С услугата се извършва монтаж на контролен електромер в избрано от Вас място на потребление. Пристъпваме към изпълнение, след осигуряване от Ваша страна на средство за измерване, компоненти за измервателната група и монтаж на електромерно табло.

Заявяването се извършва лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Монтиране на контролен електромер  Цена,лв.,
без ДДС
   ДДС,лв.  Цена,лв.,
с ДДС
на електромер за директно измерване на електрическа енергия 32,50 6,50 39,00
на електромер за директно измерване на електрическа енергия при изпълнение на услугата в неработни дни 57,50 11,50 69,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване 
на електрическа енергия на ниво НН 
509,17 101,83 611,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво НН при изпълнение на услугата в неработни дни  891,67 178,33 1070,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво СрН 574,17 114,83 689,00
на електромер с измервателна група за индиректно измерване на електрическа енергия на ниво СрН при изпълнение на услугата в неработни дни  1005,83 201,00 1206,00

Услугата се предоставя на предварително уговорена с Вас дата и час.

Обратно

6. Монтиране на електромер с възможност за дистанционно отчитане

На потребители/ производители с обекти с обща предоставена мощност над 50 kW предоставяме възможност да заявят подмяна на средство за търговско измерване (СТИ) с такова с възможност за дистанционно отчитане. Тази услуга се предлага съгласно разпоредбите на чл. 120 ал. 5 от Закона за енергетиката.

За да заявите услугата, е необходимо Вие или упълномощено от Вас лице да подадете следното заявление по образец в офис на ЕР Юг, в което задължително да посочите:
 • име на клиента
 • номера на измервателната точка (ИТН), за която заявявате услугата
 • електронен адрес за комуникация.

При подаване на заявлението е необходимо да предоставите документ за самоличност, а упълномощените лица и нотариално заверено пълномощно.

В срок от 30 (тридесет) календарни дни от подаване на заявлението ще получите становище от ЕР ЮГ.

ЕР Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:

Смяна на електромер по искане на клиент съгласно чл. 120 от ЗЕ Цена,лв.
без ДДС
 
 ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
 
с 1 (един) трифазен електромер с директно измерване 129,30 25,86 155,16
с 1 (един) трифазен електромер с индиректно измерване 211,50 42,30 253,80

Фактурата се изпраща на предоставения от Вас електронен адрес.

В случай че не постъпи плащане за услугата в посочения 14-дневен срок, Вашата заявка и издадената фактура се анулират и следва да бъде подадено ново заявление по установения ред.

Обратно