В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Цени за присъединяване на обекти на производители към мрежата на Електроразпределение Юг

При присъединяване на обекти на производители към електроразпределителната мрежа се заплаща цена за присъединяване, определена и посочена в договора за присъединяване. Цената за присъединяване на производител се определя съобразно разпоредбите на Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия и включва действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване, разходите за планираното развитие, включително реконструкцията, модернизацията и управлението на електрическите мрежи във връзка с присъединявания обект.

Начини на плащане

Директен дебит - научи повече
Платежно нареждане - научи повече

Е-фактура

Предлагаме „електронна фактура” в сътрудничество с „Борика-Банксервиз“ АД. Е-фактура представлява документ, подписан с валиден електронен подпис, напълно равностоен на издаваните досега фактури на хартиен носител. Цифровият сертификат или универсалният електронен подпис гарантира автентичността на произхода и ненарушимостта на съдържанието на документа, който се изпраща на посочения от Вас електронен адрес.

Предимствата за Вас:

  • Бързина и сигурност – фактурата е достъпна веднага след издаване посредством персонално защитен достъп. Така по всяко време разполагате с информация за потребление на енергия и дължимите за нея суми.
  • Оптимална комуникация – един общ адрес за получаване на е-фактури от различни доставчици.
  • Електронен архив – достъп до всички фактури по всяко време и възможност за бързо търсене на данни и за разпечатване при нужда.
  • Грижа за околната среда – ограничава се ползването на хартия за печат.
Повече информация за отделните начини на плащане

Директен дебит / Незабавно инкасо
  • Попълнете съгласие за незабавно инкасо във Вашата обслужваща банка.
  • Представете в наш офис екземпляр от заверения в банката формуляр. За част от банките е достатъчно само да заявите желанието си писмено в клон на избраната банка.
  • Посочете имейл адрес за електронна фактура.
нагоре


Платежно нареждане
  • Попълнете нареждане за превод на сумите в обслужваща Ви банка.
  • Използвайте Вашия персонален IBAN, изписан във фактурата.
  • Като основание за плащане попълнете номера на фактурата
Платежно нареждане може да се направи и по електронен път чрез ползване на интернет банкиране, което можете да заявите в обслужващата Ви банка.
нагореДокументи

Цени на услуги

В сила от 01.11.23 г.