В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Информация за уведомление по чл. 25а от ЗЕВИ

С приети изменения на Закона за енергията от възобновяеми източници (нов чл.25а, ЗИД ЗЕВИ, ДВ, бр. 42 от 07.06.2022, в сила от 07.06.2022) се въведе специален ред, по който краен клиент (потребител на електрическа енергия) може да изгради енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници върху покривни и фасадни конструкции на сграда/и, присъединена/и към електроразпределителната мрежа, както и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, като общата инсталирана мощност на енергийния обект може да бъде до два пъти размера на предоставената мощност на клиента (потребителя) в имота, но не повече от 5 MW.

За да стане това възможно, крайният клиент подава до оператора на електроразпределителната мрежа Електроразпределение Юг (ЕР Юг) Уведомление за предстоящо изграждане на обект за производство по реда на чл.25а по образец.

В 14-дневен срок от получаване на уведомлението операторът на електроразпределителната мрежа предоставя допълнително споразумение към договора за достъп и пренос на крайния клиент, в което се посочват техническите изисквания към схемата на свързване на енергийния обект към електрическата уредба на крайния клиент и се регламентират правата и задълженията на страните с цел гарантиране сигурността на електроенергийната система с оглед недопускане постъпване на електрическа енергия и смущения в мрежата.

С подписаното Допълнително споразумение крайният клиент подава искане в съответната Община за издаване на разрешение за строеж на енергийния обект, като представя проектни решения на инженер-конструктор и на електроинженер с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и допълнително споразумение към договора за достъп и пренос.

След изграждане на обекта и преди включването му, Крайният клиент информира оператора на електроразпределителната мрежа за завършеното изграждане на енергийния обект за производство на електрическа енергия като подава Уведомление за завършено изграждане на обекта.

Всеки краен клиент може да попълни и подаде уведомления при стартиране и при завършване на изграждането на обекта за производство по реда на чл.25а от ЗЕВИ и в нашия портал Онлайн услуги“.Документи

NA016-Уведомление по чл. 25а, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници

за изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, енергията от който ще се използва само за собствено потребление (Обекта)

NA023-Уведомление по чл. 25а, ал.1 от Закона за енергията от възобновяеми източници

за успешно изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, енергията от който ще се използва само за собствено потребление (Обекта)