В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Информация за уведомление - декларация по чл. 151, ал. 10 във връзка с чл.151 ал.1 т.19 от ЗУТ

за завършено изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 20 kW


С приети изменения на Закона за устройство на територията (ЗУТ, ДВ, бр. 6 от 2023 г., в сила от 20.01.2023 г. чл.151 ал.1 т.19.) при изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници към съществуващите еднофамилни жилищни и вилни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля до 20 kW, не се изисква разрешение за строеж.

В случаите по ал. 1, т. 19 възложителят на инсталацията в срок до 14 дни преди започването на изграждането и подава уведомление до главния архитект на общината, в което описва мощността на инсталацията и разположението и, като към уведомлението възложителят прилага проектни решения в части "Конструкции", "Електро" с чертежи, схеми, изчисления, техническите спецификации и указания за изпълнението на инсталацията, гарантиращи безопасна експлоатация и защита от връщане на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава.

След извършване монтажа на инсталациите собственикът на обекта, към който се монтират, заедно с изпълнителя или негов законен/упълномощен представител подписват декларация, с която в 14-дневен срок след монтажа уведомяват главния архитект на общината и оператора на електроразпределителната мрежа, когато сградата е присъединена към такава, че инсталацията е поставена под напрежение и е изпълнена съгласно техническата документация.

Обръщаме внимание, че ако сградата/ите в имота, чието собствено потребление ще задоволява изградената инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, не е присъединена към електроразпределителната мрежа, или не е в процедура по присъединяване, не сте задължени да подавате подобно уведомление декларация.

Уведомление-декларация може да подадете най-бързо и удобно в нашия портал "Онлайн услуги" на следния линк.

Образец на Уведомление-декларация при извършен монтаж на инсталация по реда на чл.151 ал.10 от ЗУТ може да откриете тук: изтегли.

Оформената от производителя и инсталатора декларация може да подадете и във всеки един от нашите офиси.


Документи

NA038-Уведомление - декларация по чл. 151, ал. 10 във връзка с чл.151 ал.1 т.19 от ЗУТ

за завършено изграждане на обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност до 20 kW