В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Продажба по свободно договорени цени на произвежданата електрическа енергия

Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с обекти с обща инсталирана електрическа мощност по-малка от 0,5 MW, имащи сключен договор за изкупуване по преференциални цени, могат да продават произведената от тях електрическа енергия по свободно договорени цени.

За да се случи това е необходимо координаторът на балансираща група, в чиято група членува производителят, да уведоми съответния оператор на електроразпределителна мрежа, към чиято мрежа е присъединен обектът, съответния краен снабдител и обществения доставчик не по-късно от три работни дни преди да започне продажбата на електрическа енергия по свободно договорени цени.

За тази цел координаторите попълват и изпращат на електронен адрес [email protected] „Уведомление за започване продажба по свободно-договорени цени на количествата електрическа енергия". Формуляр на уведомлението до Електроразпределение Юг можете да изтеглите на този линк.

Допълнителна информация за процедурата и сроковете за стартиране на продажба по свободно договорени цени може да бъде намерена на следния линк с помощни указания.

В срока до два работни дни преди края на календарния месец, координаторите на балансиращи групи подават обобщена справка до ЕР Юг за пълния списък на участниците започнали продажба по свободно договорени цени през отчетния месец. Обобщената справка е по образец на мрежовия оператор.
 

Първоначална регистрация на пазара

Тук ще намерите информация за първоначалната регистрация на пазара по свободно договорени цени на производител на електрическа енергия, който е получил за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно Правилата за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи. 

Документи

Указания към производители на ел. енергия от ВИ

относно процедурата по продажба на количествата ел. енергия по свободно договорени цени