В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени

на производител на електрическа енергия, който е получил за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи

Съгласно последните изменения на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), при първоначална регистрация на пазара по свободно договорени цени на производител на електрическа енергия, който е получил за съответните обекти уведомление за изпълнение на условията за предоставяне на достъп съгласно, избраният от производителя координатор подава искане до съответния мрежови оператор за регистрация на производителя в балансиращата му група.

За да се случи това е необходимо Координаторът на балансираща група (КБГ) да подаде Искане по образец, налично на този линк. Подаването на искането става по електронен път на [email protected].

В искането Координаторът:
  • декларира, че е сключил с производителя договор за продажба на електрическа енергия (по чл. 11, т. 4 ПТЕЕ) и/или договор за участие в балансираща група (чл. 11, т. 9 ПТЕЕ), и/или договор по чл. 100, ал. 6 от Закона за енергетиката (чл. 11, т. 17 ПТЕЕ);
  • предоставя информация за издадена на производителя лицензия за дейността „производство на електрическа енергия“ или разрешение за започване осъществяването на лицензионна дейност в случаите, когато такива се изискват съгласно Закона за енергетиката.
Регистрацията на производителя в съответната балансираща група става в сроковете по ПТЕЕ. След приключване на процедурата ще започнем да изпращаме данни по период на сетълмент по предоставения кодов номер.

В срок до два (2) работни дни преди края на съответния календарния месец всеки КБГ следва да ни предостави обобщена справка (изтегли образец от тук) за регистрираните производители в балансиращата му група през отчетния месец.