В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Сключване на договор за достъп до електроразпределителната мрежа

Обекти над 30 kW
Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници (по ЗЕВИ), чиито обекти за производство на електрическа енергия са с обща инсталирана мощност над 30 kW, както и всички останали производители, чиито обекти не попадат в ЗЕВИ, а са по реда на Наредба №6 (от конвенционални енергоизточници), и са присъединени към електроразпределителната мрежа на дружеството, сключват с Електроразпределение Юг индивидуални договори за достъп до електроразпределителната мрежа при общи условия. Тези индивидуални договори се сключват преди включването на обекта за провеждането на 72-часови функционални проби при експлоатационни условия и предхождат сключването на договора за изкупуване на електрическата енергия.
 
В случаите, когато е задължително, неразделна част от договора за достъп е оценката за наличния и прогнозния потенциал на ресурса на съответния вид енергия в зависимост от източника, който се предвижда да бъде използван в процеса на производство на енергия в бъдещия обект. Оценката на потенциала предхожда инвестиционните намерения за изграждане на обектите за производство на енергия от възобновяеми източници и въз основа на нея се изготвят прогнозните графици за производство.

Обекти до 30 kW
Производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници, чиито обекти са с обща инсталирана мощност до 30 kW включително (по реда чл.24 т.1 от ЗЕВИ), използват електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Юг при общи условия.

Производителите на електрическа енергия, присъединени към електроразпределителната мрежа на Електроразпределение Юг, в режим на производство и/или на потребление на електрическа енергия за собствени нужди на обекта, могат да се запознаят с информацията за клиенти на този линк.
За сключване на договор за достъп до електроразпределителната мрежа производителят подава заявление по образец до мрежовия оператор – Заявление за достъп до разпределителната мрежа за електроцентрали.

Документи

Списък на офиси и бизнес центрове

31 пъти в Югоизточна България

Указания към производители на ел. енергия от ВИ

относно процедурата по продажба на количествата ел. енергия по свободно договорени цени