В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Технически условия при присъединяване на обекти

Облекчаване на съгласувателната процедура с ЕР Юг може да се постигне, когато за съгласуване се предоставят проекти, отговарящи на действащите изисквания на българското и европейското законодателство и на изискванията, посочени в заданието за проектиране на ЕР Юг, в случай че такова се изисква. За Ваше улеснение описахме принципните изисквания на ЕР Юг в зависимост от вида на проекта в следния документ – Изисквания към проекти на електроенергийните съоръжения, подлежащи на съгласуване с ЕР Юг: изтегли

Подобен документ изготвихме и с оглед подобряване на процеса по присъединяване на обекти за производство и съхранение на електрическа енергия, както и с цел съкращаване на времето за съгласуване на инвестиционните проекти за такива обекти. Документът описва техническите условия за паралелна работа с електроразпределителната мрежа, на които трябва да отговарят обектите за производство и съхранение на електрическа енергия, и предоставя одобрени списъци с използваните технически средства, инвертори и релета. При използване на инвертори и релейни защити, които не са включени в списъците, клиентите е необходимо да предоставят актуална документация за съответствието им с валидните технически норми и стандарти.

Технически условия за паралелна работа на обекти за производство и съхранение на електрическа енергия с електроразпределителната мрежа на ЕР Юг: изтегли

Списък на одобрени инвертори за обекти за производство и съхранение до 200 kW, които отговарят на техническите условия за паралелна работа и за които не е необходимо да се представят доказателства за съответствие: изтегли

Списък на одобрени релейни защити за обекти за производство и съхранение над 30 до 1000 kW, които отговарят на техническите условия за паралелна работа и за които не е необходимо да се представят доказателства за съответствие: изтегли

Списък с устройства за дистанционно управление и предаване на данни за обекти за производство над 10,8 kW, които са тествани за комуникация със системата SCADA на ЕР Юг: изтегли

Типови схеми за вторична комутация към проекти за обекти за производство и съхранение на електрическа енергия, присъединени на ниво средно напрежение: изтегли списък

Въвеждането на гореописаните технически условия има за цел:

  • запознаване на клиентите с ясно разписани правила за съгласуване на техническата документация за въвеждане в експлоатация на централи и съоръжения за съхранение на електрическа енергия според мощността им и за контрол на вече работещите обекти;
  • повишаване на сигурността на самата мрежа, предотвратяване на злополуки и аварии;
  • подобряване на безопасността за здравето и живота на гражданите и персонала;
  • подобряване на ефективността и пестене на време и ресурси от всички участници в системата;
  • повишаване на прозрачността и доверието в отношенията ни с клиентите.