В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Намирате се тук > Начало > За оператори на ЕСМ

За оператори на електронни съобщителни мрежи (ЕСМ)

Уважаеми оператори на електронни съобщителни мрежи,

На основание чл. 20, ал. 2 и ал. 3 и във връзка с ал. 4 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура („ЗЕСМФИ“) „Електрор��зпределение Юг“ ЕАД („ЕР Юг“) прави обвързващо по отношение на законовите срокове обявление, свързано с правото на оператори на електронни съобщителни мрежи („оператори на ЕСМ“) да реализират своите законни интереси по чл. 15, aл. 1 и чл. 17, ал. 1 чрез депозирането на писмено заявление до съответния мрежов оператор.

Независимо от съществуващите законодателни празнини в нормативната уредба, считано към датата на публикуване на това обявление – 14.10.2019 година, ЕР Юг желае да пристъпи към провеждане на процедурите по ЗЕСМФИ, свързани с предоставянето на достъп до и ползване на стълбове, представляващи елементи от електро��азпределителната му мрежа („ЕРМ“) - въздушната мрежа ниско напрежение („ВМНН“).

Ето защо ЕР Юг започва да приема и разглежда заявления по смисъла, в хипотезите и в сроковете, регламентирани в ЗЕСМФИ, като формуляри на така описаните заявления за достъп до и ползване на елементи от ЕРМ на ЕР Юг могат да бъдат открити на интернет страницата на дружеството, в секция „За оператори на ЕСМ“.

Поради съществуващите все още законодателни празнини, свързани с предоставянето на достъп до и ползване на стълбове, представляващи елементи от ЕРМ - ВМНН, ЕР Юг заявява, че няма и не може да носи отговорност за каквито и да е евентуални негативни последици (включително допълнителни разходи или претърпени вреди), които биха могли да възникнат за операторите на ЕСМ при упражняване на предвидените от ЗЕСМФИ в тяхна полза права.

С подаването на заявление за достъп до и ползване на елементи от ЕРМ всеки операторът на ЕСМ декларира, че няма да има каквито и да било претенции спрямо ЕР Юг за претърпени вследствие на развитие и/или изменения в подзаконовата нормативна уредба вреди, от какъвто и да било характер.

Обявления по ЗЕСМФИ

  • Общи условия - изтегли
  • Технически условия - изтегли
  • Цени и механизъм за ценообразуване - изтегли
  • Заявление за права на достъп до и ползване на елементи от ЕРМ/съгласуване на проект за ЕСМ- изтегли
  • Заявление за техническа проверка и съставяне на протокол по чл. 53 от ЗЕСМФИ - изтегли
  • Протокол по чл. 53 от ЗЕСМФИ - изтегли