В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Услуги за въвеждане в експлоатация

Моля изберете за коя услуга да видите повече детайли: кога и как може да я заявите и какво получавате:

1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване
2. Удостоверение за присъединен обект/имот за предоставяне пред държавни и общински органи

1. Становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване

Въвеждането в експлоатация на обекти при ново строителство или след преустройство се извършва след приемане от компетентните институции и издаване на разрешение за ползване по реда, предвиден в Закона за устройство на територията (ЗУТ).

С услугата Електроразпределение Юг предоставя становище за въвеждане в експлоатация след проверка за съответствие на изградените и присъединени електросъоръжения на обекта с проектната документация и нормативните изисквания.

Заявлението за становище се подава лично или от упълномощено от Вас лице в наш офис.

Необходимо е да разполагате със следните документи:
  • документ, разрешаващ присъединяване към електроразпределителната мрежа (договор за присъединяване, съгласувателно писмо, разрешение за мощност и др.),
  • работен проект и екзекутивни чертежи на съоръженията за присъединяване,
  • актове и протоколи за изпитване, съставени в процеса на строителство и пробна експлоатация на електросъоръженията.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Становище за въвеждане в експлоатация
 
Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
становище по приемане на обект за въвеждане в експлоатация, включително становища за въвеждане в експлоатация на независими източници за електрозахранване (генератори) и АВР 74,17 14,83 89,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 30 календарни дни след заплащане на същата.

Възможно е да получите мотивиран отказ за издаване на становище при:
  • непълна документация,
  • установени несъответствия в изискванията и изпълнението на строителството.
В тези случаи Ви уведомяваме писмено за отказа и препоръчваме мерки за отстраняване на причините.

Обратно

2. Удостоверение за присъединен обект/имот

В случаите, когато се изисква потвърждение за статуса на присъединяване на Ваш обект към електрическата мрежа на Електроразпределение Юг, издаваме удостоверение за представяне пред държавни и общински администрации.

Услугата се заявява лично или от упълномощено лице в наш офис.

Необходимо е да разполагате със следната информация и документи:
  • адрес и наименование на обекта,
  • клиентски номер и/или номерата на измервателните точки (ИТН),
  • документ за самоличност,
  • нотариално заверено пълномощно (за упълномощени лица),
  • документ, удостоверяващ вещното право върху обекта или нотариално заверен договор за наем.
Електроразпределение Юг издава фактура за дължимата сума съгласно ценоразписа на услуги, която следва да заплатите в срок до 14 календарни дни от датата на издаване:
Удостоверение за присъединен обект за представяне пред държавни и общински органи Цена,лв.
без ДДС
ДДС,лв. Цена,лв.
с ДДС
без посещение на обект за проверка 29,17 5,83 35,00
с посещение на обект за проверка 67,50 13,50 81,00
Срокът за изпълнение на услугата е до 14 календарни дни след заплащане на същата.

Обратно