В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти

Подробна информация

Тази страница предлага полезни линкове към документи и информация, свързани с цената за достъп до електроразпределителната мрежа за не��итови клиенти. Поместени по-долу ще намерите и пакет от често задавани въпроси, чиито отговори съдържат изчерпате��на информация за тази компонента от цената за електрическа енергия за небитови клиенти.

Документи, свързани със заявяване на предоставена мощност и контакти на офиси:

Документите могат да се намерят и във всички наши офиси. Списък с адресите и работното време на офисите можете да изтеглите от следния линк тук.

1. Какво е цена за достъп и откога е въведена?

2. От какво зависи сумата за достъп, фактурирана на клиента?

3. За кого се прилага този начин на калкулиране на цената за достъп?

4. Еднаква ли ще бъде цена за достъп за средно и ниско напрежение?

5. Защо принципът е „киловат за ден”, а не „за месец”?

6. Защо цената е точно 0,02060 лв./киловат/ден?

7. Мога ли да заплатя предварително цена за достъп, защото ще отсъствам?

8. Какви са ползите за клиента от този начин на калкулиране на цената за достъп?

9. Какво е значението за Електроразпределение Юг?

10. В кои други държави от ЕС има такава цена, която се калкулира по този начин?

11.Може ли по всяко време да се предоговори (да се намали или увеличи) заявената мощност в завис��мост от потреблението?

12. Как става това, колко струва и колко време отнема?

13. Мога ли да намаля предварително заявената мощност само за няколко месеца? Къде трябва да го заявя, ще ми струва ли нещо?

14. Ако предварително заявя, че няма да ползвам електроенергия за даден период, ще ми фактурират ли цена за достъп?

15. Ако не потребявам и дължа само цена за достъп и не я заплатя, ще бъде ли изключено електрозахранването ми?

16. Как се разпределя цена за достъп, след като имам подотчетни търговски електромери? Ще плащам ли за мощността на подотчетните?

17. Ако имам собствен трафопост (съоръжения), ще заплащам ли цена за достъп?

18. Плаща ли се цена за достъп, при условие че електропроводът 20 kV изпълнява ролята на резервен електропровод?

19. При условие че обектът ми се захранва от основно и резервно захранване, заплаща ли се допълнително цена за достъп за резервното захранване?

20. Дължима ли е цена за достъп при изключено захранване без закриване на измервателната точка?

21. Заплаща ли се цена за достъп на свободния пазар? Ако да, на кого?

22. Какво се случва, ако клиентът не заплаща цената за достъп за периода, през който не консумира енергия?


1. Какво е цена за достъп и откога е въведена?
Цената за достъп до електроразпределителната мрежа не е нова цена. Тя съществува като елемент от общата фактура и винаги се е заплащала от клиентите. Съгласно решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР – днес КЕВР) цената за достъп за небитовите клиенти на Електроразпределение Юг от 01.07.2019 г. се калкулира на база по-голямата от двете – предоставената на клиента мощност или измерената. С Решение № Ц-19 от 01.07.2022 г. на КЕВР цената за достъп за небитови клиенти на Електроразпределение Юг от 01.07.2022 г. е 0,02256 лв./киловат/ден без ДДС.
обратно към въпросите

2. От какво зависи сумата за достъп, фактурирана на клиента?
Цената за достъп се формира на база на предоставената/заявената от клиента мощност и не зависи от консумацията на електроенергия.

Пример I – когато предоставената мощност е по-голяма от измерената 
За небитов клиент с предоставена мощност 50 kW (киловата) и средно месечно потребление от 5 000 kWh (киловатчаса) цена достъп би била: 0,02256 лв./ kW / ден * 50 kW * 30 дни ( при условие, че отчетният период, за който се фактурира, има 30 дни) = 33,84 лв.

Пример II – когато измерената мощност е по-голяма от предоставената
За небитов клиент с предоставена мощност 50 kW, месечно потребление от 10 000 kWh, и измерена максимална мощност 60kW, цена достъп би била: 0,02256 лв./ kW / ден * 60 kW * 30 дни ( ако отчетният период е 30 дни) = 40,61 лв.
обратно към въпросите

3. За кого се прилага този начин на калкулиране на цената за достъп?
Този начин на калкулиране на цената за достъп важи само за небитовите клиенти.
обратно към въпросите

4. Еднаква ли ще бъде цена за достъп за средно и ниско напрежение?
Да, начинът на калкулиране на цената за достъп не зависи от нивото на напрежение, а от вида на клиента – битов или небитов.
обратно към въпросите

5. Защо принципът е „киловат за ден”, а не „за месец”?
Дава се възможност да се изчислява точната дължима стойност и да бъде разделена при смяна на ползвател/собственик; между наемател – наемодател; предишен – нов собственик; различни по продължителност отчетни периоди; временни и сезонни обекти.
обратно към въпросите

6. Защо цената е точно 0,02256 лв./киловат/ден?
Тя отразява одобрените от КЕВР разходи за предоставяне на тази услуга.
обратно към въпросите

7. Мога ли да заплатя предварително цена за достъп, защото ще отсъствам?
Цената за достъп не се предплаща. Възможен вариант за Вас в този случай е да заявите услугата „директен дебит“ към избрана от Вас банка.
обратно към въпросите

8. Какви са ползите за клиента от този начин на калкулиране на цената за достъп?

 • Справедлив принцип по отношение разходите заплащани от всеки клиент за ползване на мрежата – всеки плаща това, което сам предизвиква като разход
 • Възможност за планиране на разходите за достъп до мрежата година напред
 • Възможност за оптимизиране на разходите за електрическа енергия
 • Ясни правни отношения „клиент – Електроразпределение Юг” по отговорността на Електроразпределение Юг за поддържане на мрежата до всички ползватели в постоянна изправност
 • Оптимално развитие и ефективно използване на капацитета на мрежата
 • Стимул за енергийна ефективност

обратно към въпросите

9. Какво е значението за Електроразпределение Юг?
Цените за мрежови услуги са пряко зависими от оптималното използване на капацитета на мрежата.

 • Създава се възможност за справедливо и прозрачно калкулиране на разходоориентирани цени за мрежата
 • Стимул з�� оптимизиране на разходите, които всеки предизвиква, за поддържане и развитие на мрежата
 • Ефективни разходи в дългосрочен план
 • Правят се инвестиции, където е нужно за всеки отделен клиент, а не „по равно“ за всички, което е оптимално и ефективно използване на капацитета на мрежата
 • Новият начин на калкулиране на цената за достъп няма да увеличи одобрените от КЕВР приходи за Електроразпределение Юг.

обратно към въпросите

10. В кои други държави от ЕС има такава цена, която се калкулира по този начин?
Цена за достъп с��образно предоставената мощност се заплаща като постоянен компонент в сметките на клиентите в почти всички европейски държави като Англия, Германия, Австрия, Хол��ндия и др.
обратно към въпросите

11. Ще може ли по всяко време да се предоговори (да се намали или увеличи) заявената мощност в зависимост от консум��цията?

Намаляване на предоставената мощност
Ако клиент заяви желанието си за намаляване на предоставената мощност за обект, e необходимо единствено да подаде декларация по всяко време в най-удобния за него наш офис, като уточни новия размер на предоставената мощност.

Обръщаме внимание, че при надвишаване на декларираната от Вас мощност два последвателни месеца, е необходимо Вие да заявите увеличаване на мощността си по реда на Наредба № 6.

Увеличаване на предоставената мощност
Увеличаването на предоставената мощност за обекта се извършва по реда на Наредба № 6. Клиентът подава „Искане за проучване на условията за присъединяване” в най-удобния за него наш офис.
обратно към въпросите

12. Как става това, колко струва и колко време отнема?
Заявяването на желание за намаляване на предоставената за обекта мощност е възможно в наш офис чрез подаване на декларация. Декларацията може да се намери и във всеки един офис на дружеството. Списъкът с наши офиси, тяхното местоположение, работно време и адреси също е на разположение в интернет страницата на дружеството, както и на денонощен телефон 0700 1 0007.

Намаляването на мощността е безплатна услуга за клиента и влиза в сила от отчетния период, следващ подадената декларация.

Заявяването на желание за увеличаване на предоставената за обекта мощност е възможно в обслужващия обекта наш офис чрез подаване на „Искане за проучване на условията за присъединяване”. Формулярът може да се намери също и на място във всеки наш офис.

Услугата по проучване се заплаща по действащия ценоразпис на услугите, а цената за присъединяване на увеличената мощност се калкулира в договора за присъединяване.

Информация за условията и реда за присъединяване със съответните групи мощности може да бъде намерена във всеки наш офис.
обратно към въпросите

13. Мога ли да намаля предварително заявената мощност само за няколко месеца? Къде трябва да го заявя, ще ми струва ли нещо?
Намаляването на предоставената мощност е еднократен ��кт и е безплатна услуга. След намаляване на мощността за този обект на клиента, Електроразпределение Юг разполага с освободената предоставена мощност в тази част на мрежата и може да я предоставя на други клиенти при поискване. Бихме искали да обърнем внимание, че при последващо искане от увеличаване на предоставената мощност, това става по реда на Наредба №6.
обратно към въпросите

14. Ако предварително заявя, че няма да ползвам електрическа енергия за даден период, ще ми фактурират ли цена за достъп?
Цената за достъп за небитови потребители не зависи от ползваното количество електрическа енергия, а от ангажирания от клиента капацитет на мрежата, т.е. дори и ако за даден период клиентът не е ползвал електрическа енергия в обекта си и няма консумирани количества, той ще получи фактура, в която е калкулирана единствено цена за достъп, тъй като капацитетът на мрежата и съоръженията се пази за него. През това време, в което клиентът не ползва електрическа енергия, Електроразпределение Юг извършва постоянни разходи за поддържане на мрежата и съоръженията.
обратно към въпросите

15. Ако не консумирам електрическа енергия и дължа само цена за достъп и не я заплатя, ще бъде ли изключено електрозахранването ми?
Цената за достъп е част от мрежовите цени, за които се издава фактура. Неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електрическа енергия, е основание да се прекрати снабдяването на обекта като се изключи електрозахранването му, съгласно Общите условия на дружеството. Възстановяването става след заплащане на дължимите суми.
обратно към въпросите

16. Как ще се разпределя цена за достъп, след като имам подотчетни търговски електромери? Ще плащам ли за мощността на подотчетните?
Клиентът дължи заплащане само за предоставената мощност за неговите обекти.
обратно към въпросите

17. Ако имам собствен трафопост (съоръжения), ще заплащам ли цена за достъп?
Цената за достъп е дължима от всички клиенти независимо от притежаваните съоръжения.
обратно към въпросите

18. Плаща ли се цена за достъп, при условие че електропроводът 20 kV изпълнява ролята на резервен електропровод?
Заплаща се ангажиран капацитет от мрежата независимо от броя на захранванията. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване.
обратно към въпросите

19. При условие че обектът ми се захранва от основно и резервно захранване, заплаща ли се допълнително цена за достъп за резервното захранване?
Цена за достъп се заплаща съобразно ангажирания за обекта капацитет от мрежата. Цена за достъп не се заплаща за резервно захранване. Единственото условие е работата на резервното захранване да е възможна само при отпадане на основното захранване на обекта, като не се допуска двете захранвания да работят в паралел.
обратно към въпросите

20. Дължима ли е цена за достъп при изключено захранване без закриване на измервателната точка?
Да, дължимата цена за достъп не зависи от наличието на захранване в обекта. Докато капацитет от мрежата е резервиран (ангажиран) за даден обект, то и разходите, които предизвиква за поддръжка на мрежата следва да се заплащат. В случай че клиентът желае да прекрати отношенията си с мрежата (т. е да закрие измервателната си точка), то тогава ще се прекрати и задължението за заплащане на цена за достъп.
обратно към въпросите

21. Заплаща ли се цена за достъп на свободния пазар? Ако да, на кого?
Да, всички мрежови цени се заплащат както от клиентите на регулирания, така и от клиентите на свободния пазар. Цената за достъп до електроразпределителната мрежа се заплаща или на мрежовия оператор, или на търговеца в случаите на сключен договор за комбинирани услуги между търговеца и клиента, като в този случай търговецът има задължение да преведе сумите на мрежовия оператор.
обратно към въпросите

22. Какво се случва, ако клиентът не заплаща цената за достъп за периода, през който не консумира енергия?
Цената за достъп е част от мрежовите компоненти, за които се издава и фактура. Неплащането на фактурирано задължение, независимо дали е за мрежова услуга или за консумирана електроенергия, е основание да се преустанови преноса на ел. енергия до обекта. Възстановяването става след заплащане на всички дължими суми за достъп до и пренос през електроразпределителната мрежа.
обратно към въпросите