В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Нормативни документи

Списък на документите за изтегляне

Наредба 3 от 21.03.2013 за лицензиране на дейностите в енергетиката

Издадена от председателя на ДКЕВР, обн., ДВ, бр. 33 от 5.04.2013 г.

Наредба РД-16-57 от 28.01.2008 г.

за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите

Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване

на производители и клиенти на ел. енергия към преносната или към разпределителните ел. мрежи, изд. от ДКЕВР (обн. ДВ, бр.31 от 4.4.2014, в сила от 4.4.2014, изм. и доп., бр.36 от 13.05.2016, в сила от 13.05.2016, изм., бр.77 от 4.10.2016, в сила от 4.10.2016 г.)

Правила за управление на електроразпределителните мрежи

Издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране