В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Намирате се тук > Начало > Съобщения > Уведомления

Уведомление във връзка с изменения в ЗЕВИ от 13.10.2023 г.

23.10.2023


Актуализирано към 29.01.2024 г.
На 13.10.2023 г. в Държавен вестник, брой 86, от 13.10.2023 г. бяха обнародвани изменения в Закона за енергията от възобновяеми източници („ЗЕВИ“). Съгласно измененията, за всички процедури, с изключение на тези по отменения чл. 24 т. 1 от ЗЕВИ, за които няма сключен предварителен договор или договор за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия, в полза на оператора на съответната електрическа мрежа се дължи гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) инсталирана мощност на бъдещия обект.

Гаранцията следва да се предостави в срок до три месеца считано от 13.10.2023 г. В случай че депозитът или банковата гаранция не бъде предоставена в посочения срок, процедурата по присъединяване на обекта се прекратява. Гаранция се дължи и при условията на чл. 29, ал. 1 от ЗЕВИ.

При избор на вариант за гаранция под формата на банкова гаранция същата следва да бъде издадена с първоначален срок на валидност не по-малко от 36 месеца от дата на издаването й, като валидността на банковата гаранция следва да се поддържа до окончателното приключване на процедурата за присъединяване. Оригиналът на издадената банкова гаранция следва да се представи в централно деловодство на „Електроразпределение Юг“ ЕАД на адрес: гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37.

Представяната от производителя на електрическа енергия от възобновяеми източници („Производителя“) банкова гаранция следва да съдържа следните задължителните реквизити:
  • да е безусловна и неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части;
  • да съдържа задължение на банката-издател, че претендираната сума следва да се изплати в срок до три работни дни след получаване на първо писмено официално искане за плащане от страна на „Електроразпределение Юг“ ЕАД, деклариращо, че производителя не е изпълнил задълженията си съгласно документа, на базата на който е издадена гаранцията, без да е нужно ЕР Юг да доказва или да показва основания или причини за неговото искане или за сумата, уточнена в това искане;
  • да има начална дата на влизане в сила и крайна дата и час на валидност;
  • при изтичане на крайния срок на валидност „Електроразпределение Юг“ ЕАД следва да няма ангажимент за връщане на оригинала на гаранцията. Действие по връщане оригинала на гаранцията след изтичане на нейната валидност трябва да се предприема само при изрично поискване от страна на производителя;
  • да се подчинява на Еднообразните правила за гаранциите платими на поискване, публикация на Международната търговска камара № 758 (Uniform rules for Demand Guarantees ICC publication No. 758 );
  • всички спорове, произтичащи от гаранцията, трябва да са от изключителна компетентност на българските съдилища по реда на Гражданско процесуалния кодекс.
Примерен образец на банкова гаранция можете да откриете тук.

Банкови гаранции, издавани от „Уникредит Булбанк“ АД.

При избор на вариант за гаранция под формата на гаранционен депозит същият следва да бъде преведен по банкова сметка на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :
Банка: Уникредит Булбанк АД
IBAN: BG35UNCR70001525516306
BIC: UNCRBGSF

Основанието на депозита следва да бъде „Гаранция по становище №***“, където *** е номерът на издаденото на производителя становище за условията и начина за присъединяване на обект за производство на електрическа енергия (електрическа централа) към електроразпределителната мрежа.

Предсрочното освобождаване на банкова гаранция или възстановяване на гаранционен депозит ще бъде възможно след изричното му заявяване. Всички разходи във връзка с усвояването, предсрочното прекратяване или промяната в параметрите на първоначално издадената банкова гаранция са за сметка на производителя. Първоначалният размер на разходите при предсрочно освобождаване на банкова гаранция е в размер на 150 лв. с включен ДДС, като при актуализация на цените на банковите услуги, същата подлежи на промяна и от „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Тези разходи се фактурират отделно от „Електроразпределение Юг“ ЕАД и се заплащат от производителя. Заявление за целта може да откриете тук.

С оглед на новите разпоредби на ЗЕВИ и с цел пълна прозрачност и по-бързо обработване на дейностите по процедури за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия, подаването на заявки, услуги и документи се осъществява само онлайн през нашия уеб портал „Онлайн услуги“. Ако все още нямате клиентски профил в уеб порталa, може да се регистрирате тук.