-18
() . - .
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:55
Дата() на изключването 3.8.2021 до 4.8.2021
   
-18
() . -. , . /, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . /, . , . , . , . , . /, . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , -. , . , . , . -. , . , . , . , . , . - ., . / ., ., ./
Срок на изключването от / до 10:00 - 17:00
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-17
() . -. , . -. / . . .
Срок на изключването от / до 08:30 - 17:00
Дата() на изключването 9.8.2021 до 9.8.2021