-24
() . -. ./1, 5, 7 --2 9- 9 - .. 1, 5, 7 ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:00
Дата() на изключването 2.8.2021 до 2.8.2021
   
-24
() . -. ./ -
Срок на изключването от / до 08:30 - 19:00
Дата() на изключването 2.8.2021 до 2.8.2021
   
-28
() . -. ,
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:00
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-24
() . -. ./9 . -. /93 --2 1 - .. 9; . 93; ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:00
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-24
() . -. ./10#. -. /93; 95 --1 1 - .. 10; . 93;95 ..
Срок на изключването от / до 08:30 - 17:00
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-24
() . -. ./12 14 . -. / 92 74 . -. /1 3 . -. / 22 26 - - .. 12 14; . 92 74; . 1 3; . 22 26 ..
Срок на изключването от / до 08:30 - 17:00
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-24
() . -. / 16.00 17.30 20 - , , , 3, , .
Срок на изключването от / до 16:00 - 17:30
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-24
() . -. / 09.00 17.00 - , ,
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:00
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-24
() . -. / 08.30 10.00 20 - , , , 3, , .
Срок на изключването от / до 08:30 - 10:00
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-24
() . -. /112 114 - - .. 114; - ; ;. 26; -98 ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:00
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-24
() . -. ./ - - - . ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 17:00
Дата() на изключването 6.8.2021 до 6.8.2021
   
-28
() . - ., , , ; . , . - . , . , . -. , . ., . ; . - . , . , . ; . , . - . ., . ., . , . , . , . , . , . .; . - . ; . , . - . ; . , . - . , . ; . - . ; . , . - . ; . - . , . ; . , . - . , . , . , . ; . - . , . ; . , . - . , . ., . , . ; . , . - . ; . , . - . , . , . - .
Срок на изключването от / до 08:30 - 18:00
Дата() на изключването 9.8.2021 до 13.8.2021
   
-26
() . , . -. 17-, . 1, . 2-, . 6-, . 9-, .
Срок на изключването от / до 15:30 - 16:30
Дата() на изключването 10.8.2021 до 10.8.2021
   
-26
() . -. 10-, . 15-, . 1-, . 20-, 24-, . 26-, . 2-, . 30-, . 32-, . 33-, . 34-, . 35-, . 3-/, . 4-, . 5-, . 6--.. / .,
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 10.8.2021 до 10.8.2021
   
-26
() . , . -. 17-, . 1-, . 2-, . 6-, -. 9-, .
Срок на изключването от / до 09:00 - 10:30
Дата() на изключването 10.8.2021 до 10.8.2021
   
-26
() , . -. 17-, 1-, . 2-, . 6-, . 9-, . /
Срок на изключването от / до 15:30 - 16:30
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-28
() . , . -. ./ . -. ./ ;; ; . -. /. ; ; , ;- ; . -. / , , , , , , , . , . -. ./ . -. ./ ; ; ; . -. /. ; ; , ;- ; . -. / , , , , , , ,
Срок на изключването от / до 16:30 - 18:00
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-28
() . -. . . -. . . -. . -. ./
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:00
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-28
() . -. ./ ;; ; #. -. /. ; ; , ;- ;. , . -. ./ #. -. / , , , , , , ,
Срок на изключването от / до 08:30 - 10:00
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-26
() . , . -. 17-, . 1-, . 2-, . 6-, . 9-, -.
Срок на изключването от / до 09:00 - 10:30
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-26
() . . 10-, . 15-, . 1-, -. 20-, . 24-, . 26-, . 2-, -. 30-, . 32-, . 33-/, . 34-, . 35-, . 3-, . 4-, . 5-, . 6-, -. .
Срок на изключването от / до 09:00 - 10:30
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-26
() . -. 10-, . 15-, -. 1-, . 20-, . 24-, . 26-, . 2-, . 30-, -. 32-, . 33-, . 34-, . 35-, . 3-, . 4-, . 5-, . 6-, . , -.
Срок на изключването от / до 15:30 - 16:30
Дата() на изключването 11.8.2021 до 11.8.2021
   
-28
() . -. . . -. . . -. ./
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 12.8.2021 до 12.8.2021
   
-28
() . -. . . -. . . -. ./
Срок на изключването от / до 12:00 - 16:00
Дата() на изключването 12.8.2021 до 12.8.2021
   
-28
() . -. . . -. 30- /
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 13.8.2021 до 13.8.2021
   
-28
() . -. . . -. . . -. ./
Срок на изключването от / до 12:00 - 16:30
Дата() на изключването 13.8.2021 до 13.8.2021
   
-28
() . , . - . , . , . , . , . , . , . ; . - . , . ., . ., . , . , . ; . - . ; . , . - . , . , . , . , . , . ., . .; . - . ; . , . - . .; . - . ; . , . - . , . , . , . , . - . , . , . - . ., . , . - . ., . , . ; . - . , . , . ; . , . - .
Срок на изключването от / до 08:30 - 18:00
Дата() на изключването 23.8.2021 до 27.8.2021
   
-28
() . , . - . , . , . , . , . , . ., . , . , . , . ; . - . ; . , . - . , . , . , . , . , . ., . .. . , . , . ., . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , , , , . .; . - . ; . , . - . ., .
Срок на изключването от / до 08:30 - 18:00
Дата() на изключването 6.9.2021 до 10.9.2021