-36
() . -. - . - 28.06.21. 27.08.21. 9:00.-16:30. . .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 28.6.2021 до 27.8.2021
   
-34
() . . - . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . , . ., . , . , . , . , . , . , . , . , . ., ./ . .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 30.6.2021 до 20.8.2021
   
-37
() . -. 9- , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. , . -. / , , .
Срок на изключването от / до 08:30 - 16:30
Дата() на изключването 12.7.2021 до 13.8.2021
   
-36
() . -./#. -. ./ 20KV 19.07.21. 27.08.21. 09:00.-16:45. . ., .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:45
Дата() на изключването 19.7.2021 до 27.8.2021
   
-35
() .
Срок на изключването от / до 09:30 - 12:30
Дата() на изключването 2.8.2021 до 2.8.2021
   
-36
() . -./ : , ߔ , 1 ߔ , ȓ , - є , ”.#. -. ./ , : ̔ , Ô , ” ;#. -. /- #. -. /- #. -. /- 1
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 2.8.2021 до 2.8.2021
   
-36
() . -. /- #. -./ : Д , ʔ , ɔ , є ;#. -. ./ #. -. 9- /- #. -. /- #. -. /- 3
Срок на изключването от / до 13:00 - 16:00
Дата() на изключването 2.8.2021 до 2.8.2021
   
-36
() . , . -./ , : є ;#. , . -. ./ 2
Срок на изключването от / до 13:00 - 16:00
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-36
() . -. 9- /- #. -. ./ #. -. /- #. -./ : , ͔ , Δ , , - - ;#. -. /- #. -. /- #. -. /- 6
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-35
() .
Срок на изключването от / до 09:30 - 12:30
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-36
() . . ʔ - . .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 3.8.2021 до 3.8.2021
   
-36
() . , . - 04.08.21. 06.08.21. 09:00.-16:30. .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 4.8.2021 до 6.8.2021
   
-35
() . -./
Срок на изключването от / до 09:30 - 12:30
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-36
() . -./ , : 03 , Ȕ; 1
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-36
() . -./ : ʔ , Ҕ , ;
Срок на изключването от / до 13:00 - 16:00
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-36
() . ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 4.8.2021 до 4.8.2021
   
-36
() . -./ : ϔ , 1 ; 3
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-36
() . -. -. - 05.08.21. 09:00.-16:30. ., ., ., . .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-36
() . - 05.08.21. 9:00.-10:00. 15:00.-16:30. ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-35
() . -./
Срок на изключването от / до 09:30 - 12:30
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-36
() . -./ : ʔ , є , Δ ;
Срок на изключването от / до 13:00 - 16:00
Дата() на изключването 5.8.2021 до 5.8.2021
   
-36
() . , . -./ : ߔ, . , Ȕ , ”, Ȕ;#. , . -. 1- /- #. , . -. 9- /- #. , . -. /#. , . -. / 1
Срок на изключването от / до 09:00 - 12:00
Дата() на изключването 6.8.2021 до 6.8.2021
   
-36
() . , . -. 1- /- #. , . -./ : #. , . -. 9- /- #. , . -. /#. , . -. /#. , . -. /
Срок на изключването от / до 13:00 - 16:00
Дата() на изключването 6.8.2021 до 6.8.2021
   
-36
() . -. - 06.08.21. 9:00.-16:30. . , ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 6.8.2021 до 6.8.2021
   
-36
() . , . -./ 09.08.21. 09:00.-16:30. ..
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 9.8.2021 до 9.8.2021
   
-36
() . -./ .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:00
Дата() на изключването 9.8.2021 до 10.8.2021
   
-36
() . , . -./ . 10.08.21. 09:00.-16:30. . .
Срок на изключването от / до 09:00 - 16:30
Дата() на изключването 10.8.2021 до 10.8.2021