В момента използвате стара версия на браузъра, така че е възможно да настъпят непредвидими проблеми при разглеждането на този сайт. За правилното функциониране на сайта моля изтеглете по-нова версия на Вашия браузър.
Уеб сайтът elyug.bg използва бисквитки (cookies), за да Ви улесни като онлайн потребител. В случай че продължите да ползвате страницата, давате своето съгласие за употребата на бисквитки. Повече за бисквитките и как можете да се откажете от тях можете да прочетете тук
EVN Bulgaria


Намирате се тук > Начало > Съобщения > Уведомления

Информация във връзка с регистрацията на пазара и смяната на доставчик/ координатор на балансираща група

26.1.2018


Като администратор на процедурите по регистрация на пазара и смяна на доставчик/координатор на балансираща група и с оглед на натрупания опит по възникнали казуси и прилагани различни практики от страна на търговски участници „Електроразпределение Юг“ ЕАД (ЕР Юг) се стреми към стриктно спазване на разпоредбите на нормативната уредба. В тази връзка в сила от 01.02.2018 г. ЕР Юг въвежда следните мерки при подаване на заявления за регистрация на пазара и смяна на доставчик/координатор на балансираща група:

С цел да защити интересите на клиентите и повече сигурност за търговските участници ЕР Юг предлага шаблони на пълномощни (за физически и юридически лица, публикувани на следния линк), които дават право на търговци да представляват клиенти при регистрация на пазара и смяна на доставчик/координатор на балансираща група пред оператора на електроразпределителната мрежа. В процедурите по регистрация на пазара и смяна на доставчик/координатор ЕР Юг ще приема и други пълномощни, различни от предложените на този линк, при условие че от съдържанието им е безспорно, че на упълномощеното лице са дадени права да представлява клиента в хода на конкретната процедура.

Отново с цел защита интересите на клиентите и недопускане на злоупотреби, ЕР Юг ще приема само и единствено пълномощни, чиято дата на нотариална заверка е не по-ранна от шест (6) месеца от датата на подаване на документите (например документите се подават на 01.02.2018 г., нотариалната заверка на пълномощното следва да е най-рано от 01.8.2017 г.). Пълномощни, чиято нотариална заверка е от дата, предхождаща датата на депозиране на документите за регистрация /смяна на доставчик/ координатор на балансираща група с повече от шест (6) месеца, няма да бъдат приемани.

ЕР Юг обръща внимание, че депозираните документи следва да бъдат попълвани цялостно в зависимост от лицето, входиращо документите (клиент или пълномощник). В тази връзка дружеството напомня, че следва да бъдат попълвани стриктно всички полета, включително и тези с данни за клиента и връзка с него, включително и актуален електронен адрес (имейл на клиента в случаите на подаване на документи от надлежно упълномощено от клиента лице). Заявления с некоректно попълнени или непопълнени полета, ще се връщат от ЕР Юг към подателя за корекция в сроковете по ПТЕЕ; съответно при непредставяне на коректни заявления в срок, процедурата ще се прекратява. Това е особено важно за своевременно информиране на клиентите по предвидените в ПТЕЕ случаи на отстраняване на доставчик/координатор на балансираща група.

Формуляри на пълномощни са налични на следния линк: https://www.elyug.bg/Customers/free_market/Supplier_coordinator_schange.aspx.
> назад